Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Pozew - definicja, opis, przykłady, rodzaje

Pozew to pojęcie z zakresu prawa i postępowania cywilnego, z reguły jest pismem procesowym, które rozpoczyna proces. Pozew zawiera powództwo czyli żądanie wysunięte przez osobę składającą, przeciwko pozwanemu. Pismo to zawiera uzasadnienie swojego pozwu i jest realizowane na drodze sądowej. Pozew zawsze musi mieć formę pisma, musi być pisany. 

Prawidłowo spisany pozew prowadzi do wszczęcia sprawy sądowej, wytoczenie powództwa. Sąd wszczyna proces. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego pozew musi być dobrze sformułowany. 

Takie pismo musi się składać z adnotacji do kogo jest kierowane, jakiego rodzaju jest pismo, powinno zawierać dowody na poparcie swojej tezy, podpis jednej ze stron oraz wypunktowane ewentualne załączniki. Ważne jest aby pozew był czytelny, przejrzysty i dobrze sformułowany. Sądy mają swoje wymogi i drugi pozwów, przykładowe można znaleźć u radców prawnych lub adwokatów. 

Jeżeli pozew będzie źle sformułowany sąd może odrzucić i zwrócić pozew do nadawcy. 

Pismo procesowe składane jest do sądu I instancji i tam jest rozpatrywane. 

Standardowo pozew dzielimy na trzy rodzaje:

- powództwo o świadczenie – dotyczy zazwyczaj wypłaty świadczenia, pieniędzy, oddanie lokalu itp. 

- powództwo o stosunek prawny – oznacza, że wnioskodawca chce ustalić status prawny danej kwestii, lub też chce unormować prawnie poruszany problem

- powództwo o ukształtowanie prawa – oznacza ustanowienie charakteru prawnego podjętej decyzji np. zniesienie wspólności majątkowej lub zaprzeczenie ojcostwa. 

Wszystkie trzy są bardzo popularne i są przerabiane przez wszystkie polskie sądy. Tego typu pozwy należą do najczęściej realizowanych i zgłaszanych. 

Pozew jest więc pismem określającym rodzaj żądania. Jeżeli jedna osoba ma roszczenie w stosunku do drugiej, kieruje pismo zwane pozwem do sądu i sąd realizuje je bądź odrzuca. Dalszym etapem jest wszczęcie procesu sądowego. Sąd realizując powództwo i wydaje wyrok oparty o fakty pozwu. 

Podobne wypracowania do Pozew - definicja, opis, przykłady, rodzaje