Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Monarchia dziedziczna - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Monarchia dziedziczna jest monarchią, w której władza przekazywana jest ze względu na pokrewieństwo - najczęściej przechodziła ona z ojca na pierworodnego syna. Dziedziczność władzy monarszej była bardzo rozpowszechniona - dziedziczne były praktycznie wszystkie typy monarchii od starożytności po czasy nowożytne (a także współczesność), poza monarchią elekcyjną, w której król wybierany był przez uprawnioną część społeczeństwa. 

Początków dziedziczności władzy należy szukać już w starożytności - królowie i inni przywódcy chcieli zachować władzę w swoim rodzie lub też ród władcy był uważany za boski - boskość była przekazywana wyłącznie na zasadzie wspólnoty krwi (przykładem są dynastie egipskich faraonów). Dziedziczne przywództwo (a następnie monarchie), upowszechniło się także w europejskich (i nie tylko) państwach wczesnego średniowiecza - mowa tutaj o monarchii patrymonialnej, w której ziemia traktowana była jako własność rodu władcy i swobodnie dzielona między jego synów. 

Dziedziczność władzy monarszej zapewnia nie tylko utrzymanie się przy władzy określonego rodu czy dynastii, ale wiąże się ona także ze stabilnością władzy królewskiej, która...

Podobne wypracowania