Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Monarchia elekcyjna - wady i zalety

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Monarchia elekcyjna jest ustrojem, w którym monarcha (król) jest wybierany przez uprawnioną grupę społeczeństwa. Monarchia ta jest wynikiem rezygnacji z dziedzicznego przekazywania władzy. Celem monarchii elekcyjnej jest nie tylko włączenie do rządzenia szerszej grupy osób, ale także ochrona przed wadami dziedziczenia korony - np. wad charakteru pierworodnego potomka królewskiego, który nie mógłby we właściwy sposób sprawować władzy królewskiej.

Monarchia elekcyjna, dążąc do uleczenia wielu wad monarchii dziedzicznej, nie uwolniła się jednak od wielu własnych wad. Po pierwsze, jakość rządów (wiedzy, cech charakteru, sprawności i sprawiedliwości) kandydatów, jak również ostatecznego zwycięzcy elekcji, w dużej mierze zależała od cech i układów grupy społecznej wybierającej króla. Podatność na korupcję, kłótliwość, chęć realizacji własnych interesów mogły nieraz wpływać na wybieranie władcy - tym samym wybrany król niekoniecznie mógł być najlepszym z kandydatów. 

Inną wyraźną wadą monarchii elekcyjnej jest sama kwestia potencjalnych królów - tego, kto kandydował na króla. Taka osoba może kierować się bardzo wieloma...

Podobne wypracowania