Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Monarchia stanowa a absolutna - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Monarchie stanowa i absolutna to ustroje, które różnią się między sobą zakresem władzy króla oraz udziałem we władzy zgromadzeń stanowych. W monarchii absolutnej, król dzierży pełnię władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (acz wykonuje ją, z oczywistych powodów, poprzez wyspecjalizowane instytucje). W monarchii stanowej natomiast, znacznie większa jest rola osób reprezentujących poszczególne stany - szczególnie w kwestii podatków i zwoływaniu wojska. 

Monarchia absolutna charakteryzuje się tym, że pewna grupa osób (urzędnicy, arystokracja) ma monopol na władzę zogniskowaną w osobie króla. Co więcej, w absolutyzmie wyraźna jest duża centralizacja państwa, dynamiczny rozwój administracji, biurokracji, a także systemów podatkowych. 

Ze względu na skupienie władzy w rękach monarchy, w absolutyzmie dochodzi do odsunięcia od wpływu na władzę reprezentacji stanów (jeśli w procesie historycznym takie reprezentacje powołano). Przykładowo, powołane już w XIV wieku reprezentacje stanów francuskich, czyli tzw. Stany Generalne, nie były zwoływane przez ponad 150 lat (XVII-XVIII wiek), ze względu na ryzyko ograniczenia władzy absolutnych monarchów...

Podobne wypracowania