Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Polityka zagraniczna - definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Polityka zagraniczna jest jednym z przymiotów, przysługujących państwom w pełni suwerennym i niezależnym. Każde państwo, mając na uwadze swój partykularny interes, zwany interesem bądź dobrem narodowym, stara się w taki sposób ułożyć stosunki z innymi państwami, aby dzięki nim odnieść jak największe korzyści natury ekonomicznej czy też politycznej.

Polityka zagraniczna to inaczej prowadzenie i kształtowanie przez upoważnione do tego organy państwowe kontaktów i stosunków zewnętrznych z innymi krajami. Jej głównym założeniem jest ochrona na arenie międzynarodowej celów i interesów państwa, poprzez wzajemne interakcje z zagranicznymi partnerami na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, ekonomicznej, społecznej, kulturowej bądź militarnej. Pojęcie polityki zagranicznej nierozerwalnie wiążę się z dyplomacją, która osiągnęła kluczowe znaczenie w XX wieku, dzięki upowszechnieniu możliwości podejmowania zorganizowanej współpracy międzynarodowej. Przykładami sprawnie realizowanej polityki zagranicznej na arenie międzynarodowej są np.: doraźna antyniemiecka koalicja tzw. Państw Ententy w czasie I wojny światowej, powstanie w roku 1949, a następnie sprawne i efektywne funkcjonowanie wojskowego sojuszu międzynarodowego...

Podobne wypracowania