Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Monarchia elekcyjna i dziedziczna - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Monarchia elekcyjna i dziedziczna to ustroje, które różnią się między sobą ze względu na sposób ustanowienia nowego monarchy - najczęściej po śmierci poprzednika. W przypadku monarchii dziedzicznej nowym królem zostawał najczęściej męski pierworodny potomek zmarłego króla (w dalszej kolejności inni synowie i dalsi krewni). W przypadku monarchii elekcyjnej, król był wybierany przez pewną grupę społeczeństwa (np. w Rzeczpospolitej Obojga Narodów wybór króla należał do szlachty). Z tej głównej różnicy między monarchią elekcyjną i dziedziczną wynikają inne różnice - szczególnie dotyczące wad i zalet poszczególnych ustrojów.

Ustrój monarchii elekcyjnej powstał, z jednej strony, jako odpowiedź na wymarcie dotychczas rządzącej dynastii i konieczność wprowadzenia na tron nowego króla, z drugiej natomiast, jako odpowiedź na wady ustroju monarchii dziedzicznej. Wady te to między innymi: wspomniane ryzyko zakończenia dynastii, często krwawe walki o prawo do dziedziczenia, nieprzystosowanie charakteru i ogólnych predyspozycji dziedzica do konieczności sprawowania rządów, a także brak udziału szlachty we władzy itp. Monarchia elekcyjna miałaby natomiast...

Podobne wypracowania