Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Civil law - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pojęcie civil law oznacza system prawa kontynentalnego, czyli prawa właściwego dla krajów Europy kontynentalnej (w tym Polski), większości krajów Azji i Ameryki Południowej, a także pewnej grupy państw afrykańskich.

Cechą charakterystyczną civil law, wyróżniającą ten system prawa od systemu właściwego dla krajów anglosaskich, jest wyłączność prawodawcza władzy ustawodawczej. Co więcej, co również różnicuje civil law od anglosaskiego common law, prawo kontynentalne jest prawem skodyfikowanym w postaci konkretnych aktów prawnych - ustaw, kodeksów itp.

System prawa kontynentalnego wywodzi swój rodowód z czasów starożytnego Rzymu i funkcjonującego wówczas rzymskiego prawa. Na jego obecny kształt w dużej mierze miała wpływ także rozwijająca się na kontynencie europejskim religia chrześcijańska i średniowieczny konflikt między władzą świecką (cesarzem), a papieżem (najwyższą władzą duchowną). 

Należy zaznaczyć, że wraz z rozwojem prawa stanowionego (inna nazwa civil law), zaczęło tracić na znaczeniu prawo zwyczajowe (to również odróżnia civil law od common law). Prawo stanowione swój dynamiczny rozwój rozpoczęło w związku z europejskimi ustrojami...

Podobne wypracowania