Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Monarchia elekcyjna - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Monarchia elekcyjna jest ustrojem, który wyróżnia się wyborem monarchy - poprzez głosowanie. Dana osoba nie zostaje królem w wyniku dziedziczenia (np. koronę otzymuja potomek dotychczas panującego króla), ale ze względu na wybór uprawnionej do tego działania części społeczeństwa (np. szlachty). 

Monarchia elekcyjna była ustrojem charakterystycznym dla Polski po okresie panowania dynastii Jagiellonów, czyli od 1572 roku (od śmierci Zygmunta Augusta), aż do uchwalenia do Konstytucji 3 maja z roku 1791  (ustanowienie dziedzicznej monarchii). Poniższa charakterystyka dotyczy więc polskich rozwiązań.

Po śmierci dotychczas panującego króla, a przed wyborem nowego, władzę w państwie przejmował tzw. interrex, który na czas bezkrólewia zarządzał państwem. W Polsce funkcje interrexa pełnił prymas, do jego obowiązków należało administrowanie krajem, reprezentowanie państwa na zewnątrz, a także organizacja elekcji. 

Prawo elekcji (wyboru) króla przysługiwało każdemu szlachcicowi (stąd określenie wolnej elekcji - prawo to przysługiwało całej szlachcie, a nie tylko członkom np. senatu), który stawił się na polu elekcyjnym w Warszawie. Warto zaznaczyć, że w czasie pierwszej...

Podobne wypracowania