Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Monarchia - monarchia dualistyczna - definicja, opis, przykłady

Monarchia to ustrój, w którym na czele państwa stoi jednostka (np. król, cesarz). Król sprawuje władzę samodzielnie, za pomocą wyspecjalizowanych instytucji lub przekazuje władzę parlamentowi i rządowi, samemu pełniąc wyłącznie funkcje reprezentacyjne - zależnie od typu monarchii. Zgodnie z powyższym wyróżnić możemy monarchie: absolutną, patrymonialną, stanową, konstytucyjną, parlamentarną i inne (biorące pod uwagę np. kwestie przekazywania władzy). Interesującym przykładem monarchii jest monarchia dualistyczna.

Monarchia dualistyczna to ustrój, w którym jeden król sprawuje władzę nad dwoma państwami - jest koronowany na króla zarówno pierwszego, jak i drugiego kraju.

Przykładem takiej monarchii jest Cesarstwo Austro-Węgier, które od 1867 roku, czyli od tzw. kompromisu, z monarchii absolutystycznej (Cesarstwa Austrii) przeobraziło się w dualistyczne Cesarstwo Austro-Węgier. Przyczyną tego stanu rzeczy były: z jednej strony słabnąca i tracąca wpływy monarchia absolutna, a z drugiej - rozbudzone przez wiosnę ludów dążenia narodowe licznych grup etnicznych zamieszkujących obszary w granicach cesarstwa - szczególnie Węgrów. Domagali się oni koronacji cesarza na króla...

Podobne wypracowania