Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sankcja karna - ile trwa? - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Sankcja karna to pojęcie używane w kodeksie prawnym, które stanowi określenie na wymiar kary zastosowany wobec popełnionego przestępstwa. Sankcję karną określają ustawowo przepisy prawne, które normują porządek w państwie lub też na danym terenie. Sankcją karną może być np.: kara pozbawienia wolności, zawieszenie wyroku, tymczasowe aresztowanie i tak dalej.

Sankcja karna posiada moc prawną wynikającą z wyroku sądowego lub konstytucyjnego. Funkcją sankcji prawnej jest regulacja, normowanie i egzekwowanie prawne za popełnione czyny. Sankcje prawne posiadają również funkcję tzw. ultima ratio czyli ostatniej racji, ostatecznego argumentu. Wymierzenie kary za popełnione przestępstwo następuje poprzez wprowadzenie sankcji karnej w życie. Sankcja karna może mieć znaczenie prewencyjne, izolacyjne i eliminacyjne.

Funkcja izolacyjna dotyczy izolacji przestępcy ze społeczeństwa, umieszczenie go w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze, funkcja eliminacyjna to przede wszystkim kara śmierci jako optymalny wyrok wobec osoby, która popełniła przestępstwo najgorszego czynu i dla której prawo nie przewiduje żadnych okoliczności łagodzących (taki model obowiązuje m.in. w Stanach Zjednoczonych).

Sankcja karna powstała zgodnie z ustawą o Kodeksie...

Podobne wypracowania