Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sankcja karna - ile trwa? - definicja, charakterystyka, przykłady

Sankcja karna to pojęcie używane w kodeksie prawnym, które stanowi określenie na wymiar kary zastosowany wobec popełnionego przestępstwa. Sankcję karną określają ustawowo przepisy prawne, które normują porządek w państwie lub też na danym terenie. Sankcją karną może być np.: kara pozbawienia wolności, zawieszenie wyroku, tymczasowe aresztowanie i tak dalej.

Sankcja karna posiada moc prawną wynikającą z wyroku sądowego lub konstytucyjnego. Funkcją sankcji prawnej jest regulacja, normowanie i egzekwowanie prawne za popełnione czyny. Sankcje prawne posiadają również funkcję tzw. ultima ratio czyli ostatniej racji, ostatecznego argumentu. Wymierzenie kary za popełnione przestępstwo następuje poprzez wprowadzenie sankcji karnej w życie. Sankcja karna może mieć znaczenie prewencyjne, izolacyjne i eliminacyjne.

Funkcja izolacyjna dotyczy izolacji przestępcy ze społeczeństwa, umieszczenie go w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze, funkcja eliminacyjna to przede wszystkim kara śmierci jako optymalny wyrok wobec osoby, która popełniła przestępstwo najgorszego czynu i dla której prawo nie przewiduje żadnych okoliczności łagodzących (taki model obowiązuje m.in. w Stanach Zjednoczonych).

Sankcja karna powstała zgodnie z ustawą o Kodeksie Karnym, art. 32 KK, który wymienia rodzaje kar. W polskim systemie prawnym nie ma kary śmierci, została zniesiona i zastapiona dożywociem. Sankcja karna może mieć również postać grzywny, kary finansowej lub ograniczenia wolności, pozbawienia praw obywatelskich i tym podobne.
Przede wszystkim sankcja karna reguluje i egzekwuje normy prawne w społeczeństwie, które cechuje porządek prawny. W zasadzie każde państwo posiada swoje sankcje prawne regulowane kodeksem karnym.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. art. 32 mówi: „Karami są: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności”.

Natomiast art. 39 tejże ustawy mówi  również, że: „Środkami karnymi są: pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek przedmiotów, obowiązek naprawienia szkody, nawiązka, świadczenie pieniężne, podanie wyroku do publicznej wiadomości”.

W każdym cywilizowanym i demokratycznym kraju obowiązuje sankcja karna za popełnione przestępstwo, ponieważ każde państwo posiada zbiór praw i norm regulujących życie społeczne obywateli. Obywatele muszą więc stosować się do ustaw i rozporządzeń o charakterze kodeksu prawnego. Egzekwowanie tych praw pozwala na spójne i uczciwe funkcjonowanie struktur państwowych.

Podobne wypracowania do Sankcja karna - ile trwa? - definicja, charakterystyka, przykłady