Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Polityka a media. Opracowanie tematu

Współcześnie media ogrywają ogromną rolę w życiu każdego człowieka, bowiem stanowią dla niego główne źródło informacji o otaczającym go świecie. W ten sposób media są w stanie dowolnie wręcz kształtować światopogląd swoich odbiorców, dzięki czemu często nazywa się je wręcz czwartą władzą.

Związek świata polityki z mediami jest oczywisty i generalnie trudny do zanegowania. Praktycznie niemożliwe jest zaistnienie w polityce, bez uprzedniej ofensywy medialnej i swoistego rozreklamowania swojej twarzy za pomocą wszelkich znanych mediów – telewizji, radia, prasy czy Internetu. W dzisiejszej polityce często program proponowany przez poszczególne partie nie jest dla obywateli i wyborców tak istotny, jak np. twarze promujące go w mediach. Ludzie łatwiej kojarzą określoną partię polityczną z konkretnymi osobistościami medialnymi niż z ich poglądami politycznymi, które przecież z oczywistych względów są zdecydowanie ważniejsze. W tym kontekście kluczową rolę odgrywają właśnie media, ponieważ poprzez umiejętne i celowe manipulowanie przekazywanymi informacjami są w stanie wypromować konkretnego polityka bądź jego partię, kreując jego pozytywny na tle konkurencji wizerunek medialny. Media oprócz tego, że mogą w skrajnych przypadkach stać się przedmiotem gry politycznej, pełnią także bardzo ważną dla społeczeństwa funkcję kontrolną dbając o przejrzystość życia publicznego, służąc w ten sposób społeczeństwu. Rola mediów w polityce znacząco wzrasta w okresie kampanii przedwyborczych, w trakcie których głównie za ich pośrednictwem politycy usiłują zjednać sobie przychylność wyborców. Publikując sondaże oraz wyniki ankiet, informując na bieżąco o poczynaniach polityków i ich stronnictw, media ułatwiają społeczeństwu rozeznanie w ogólnej sytuacji na scenie politycznej, pomagają często zrozumieć różnorakie problemy oraz kreują subiektywne poglądy i odczucia na dany temat. Patrząc na problem od drugiej strony stwierdzić można dodatkowo, iż polityka jest dla dziennikarzy niewyczerpanym wręcz źródłem materiałów do ich pracy, bowiem na każdym kroku dostarczają im kolejnych skandali, ekscesów i smaczków, którymi interesuje się całe społeczeństwo.

Wszystkie to sprawia, iż odseparowanie od siebie mediów i życia politycznego jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe, pomijając w ogóle aspekt bezcelowości takiego działania. Zespolenie świata polityki z mediami jest zatem zasadą ogólnie przyjętą i powszechnie zaakceptowaną.

Bez wątpienia związek taki jest potrzebny i bardzo istotny, jednak nie zawsze pozostaje bez zarzutu. Powszechnie wiadomo, iż każda ze stron czerpie z tego układu korzyści. Należy zastanowić się, na jakich mechanizmach, ta współpraca się opiera.

Chcąc zaistnieć politycznie, trzeba zaistnieć w mediach. Najprostszym i zarazem najsilniejszym przekazem medialnym jest obraz. Najprostszym przekazem obrazu pozostaje twarz. Dlatego coraz częściej bywa tak, iż programy polityczne tracą znaczenie, bowiem nikt się do nich nie odnosi, a obywatele nie zwracają na nie uwagi, liczy się rozgłos, rozpoznawalność i to wystarczy. Media umiejętnie manipulują społeczeństwem, oddziałując na gusta i opinie. Można stwierdzić, że kształtują nas, jak i samą politykę. Kreują sylwetki polityków, tworząc ich wizerunek. Media swoją ogromną siłę ujawniają w czasie trwania kampanii wyborczych, często promują określonego polityka, popierając zarazem daną partię polityczną.

Media posiadają pewną, bardzo istotną rolę, otóż spełniają funkcję kontrolną, aby nie dochodziło do nadużyć i korupcji. Czwarta władza stoi na straży przejrzystości życia publicznego, służy społeczeństwu informacją. Publikowanie sondaży opinii publicznej, rankingi popularności polityków, czy partii, prognozy wyborcze rozjaśniają obraz polityki i sytuacji w kraju, pomagając zrozumieć problem, ułatwiając dokonywanie określonych wyborów oraz stworzyć własny pogląd na daną sytuację. Przykładem afer wykrywanych przez dziennikarzy jest tzw. Afera Rywina. Jedna z największych skandali politycznych ostatnich czasów w naszym kraju. Początkiem całej sprawy, była publikacja Gazety Wyborczej pod tytułem: „Ustawa za łapówkę, czyli przychodzi Rywin do Michnika”.

Spójrzmy na to zjawisko z innego punktu widzenia. Ekscesy polityków i skandale, dostarczają materiału do pracy dziennikarzom. Doskonałym potwierdzeniem tej tezy jest sylwetka posła Palikota, który ostatnio stał się ulubieńcem mediów. Dzięki polityce gazety mają o czym pisać, kanały informacyjne, rozgłośnie radiowe oraz portale internetowe nie natrafiają na trudności z poszukiwaniem news'ów ze świata polityki, ponieważ on tworzy scenę dla mediów, próbując przez nie uzyskać poparcie obywateli.

Współcześnie nie możliwym jest odseparowanie mediów od polityki i odwrotnie. Te dwa elementy są nierozerwalnie zespolone. Jest to zasada ogólnie przyjęta i zaakceptowana. Zastanówmy się czy jest to gra „fair play”. Niestety, odpowiedz brzmi: nie. Zdarza się brak rzetelności, oddania i poświecenia pracy, a także obecności jakiegokolwiek kodeksu moralnego w wykonywanym zawodzie. Czasami obserwacja sceny politycznej i stosunku mediów do zaistniałych sytuacji przynosi szokujące wnioski o zaniedbaniach.

Podobne wypracowania do Polityka a media. Opracowanie tematu