Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Powództwo, powód - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Powództwo według encyklopedycznej definicji oznacza zgłoszony do sądu wniosek o przeprowadzenie procesu zgodnie z prawem cywilnym i wydanie ściśle jasnego orzeczenia w sprawie rzeczonego wniosku. 

Z kolei powód to w procesie cywilnym oznacza stronę, która wniosła powództwo do sądu. W teorii prawa powództwo to inaczej ochrona prawna na mocy procesu cywilnego. Powództwo zawiera pozew, na którym określony jest charakter pozwu. 

Powództwo jest definicją, która jest bardzo popularna w postępowaniu cywilnym, może też dotyczyć procesu karnego w którym wnioskodawca może wnieść pozew przeciwko oskarżonemu. 

Wyróżniamy kilka rodzajów powództw :

- Powództwo o świadczenie, powództwo o ustalenie i powództwo o ukształtowanie. 

- Powództwo może być wytoczone również przez inne osoby, nie tylko zainteresowane strony, może je wytoczyć np. prokurator. 

- Powództwo o świadczenie to przede wszystkim próba odzyskania, uzyskania określonej sumy pieniężnej od pozwanego. 

- Powództwo o ustalenie dotyczy określenia statusu prawnego danego problemu lub danej kwestii, która...

Podobne wypracowania