Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Samorząd terytorialny - zasady samorządu terytorialnego - opracowanie

Samorząd terytorialny jest organizacją, która działa w obrębie lokalnej społeczności na danym terenie. Samorząd terytorialny działa na określonych zasadach i zgodnie z powierzonymi kompetencjami. 

Wyróżniamy kilka charakterystycznych zasad, jakimi kieruje się samorząd.

– unitarność – czyli pogląd, że państwo stanowi jedność i całość, struktury samorządowe muszą stosować się do prawa państwowego;

– subsydiarność – władza publiczna musi należeć do organizacji, która najbliższa jest interesom obywateli.

– względna samodzielność – samorządy mogą w ten sposób wykonywać zadania i powierzone cele wedle własnych decyzji, oczywiście w oparciu o dyrektywy odgórne, ale mają poniekąd wolną rękę i swobodę działania w ramach podejmowania kluczowych decyzji dla swoich obywateli;

– demokracja – oznacza, że wybór do struktur samorządowych opiera się na zasadach demokratycznych: wójt, radni i burmistrzowie wybierani są w 4-przymiotnikowych wyborach: powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych. 

To są fundamenty działania samorządu terytorialnego, który jest organizacją mieszkańców na danym obszarze. Stąd też powołanie grupy radnych, którzy wybierani są z grona miejscowych przedstawicieli w demokratycznych wyborach. 

Dzięki temu ludność ma wpływ na decyzje w obrębie swojego regionu i może obarczyć odpowiedzialnością radnych za podjęte decyzje. Jest to fundament demokracji, którą cechuje tzw. władza ludu. 

Samorządy terytorialne mają zasady, które podejmują w ramach swoich kompetencji, oznacza to, że mogą bezpośrednio wpływać na rozwój swojego regionu. Samorząd terytorialny jest przedstawicielstwem prawa lokalnego, co z kolei poprawia jakość zarządzania danym terenem aniżeli centralizacja administracyjna. Samorządy terytorialne zostały przywrócone w 1990 r. ponieważ wcześniejszy ustrój socjalistyczny posiadał scentralizowaną biurokrację. 

Podobne wypracowania do Samorząd terytorialny - zasady samorządu terytorialnego - opracowanie