Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

System polityczny a ustrój polityczny - porównanie (podobieństwa i różnice)

SYSTEM POLITYCZNY

System polityczny jest zbiorem organów i organizacji, które go tworzą. System polityczny jest regulacją ogólnych zasad panujących w danym państwie. Na system polityczny składają się partie, organizacje, organy państwowe itd. System polityczny to całokształt działań politycznych w danym państwie. Jest to inaczej system rządów, a ustrój polityczny to ustrój rządów. System polityczny w politologii podzielony jest na trzy rodzaje:

koncepcja systemowo-funkcjonalna, koncepcja strukturalno-instytucjonalna i koncepcja instytucyjno-normatywna. Pojęcie system polityczny wprowadzone zostało przez kanadyjskiego politologa Davida Eastona i po raz pierwszy użyty został w 1953 r. 

USTRÓJ POLITYCZNY

Ustrój polityczny jest strukturą organizacyjną, określa charakter działań organów państwowych. Jest to po prostu sprawowanie władzy, pewien zespół norm i zasad, które cechują dane państwo. Ustrój polityczny jest przymiotem władzy, posiada pewien zakres i kierunki działania państwa. Ustrojem politycznym może być np. demokracja albo totalitaryzm. Ustrój polityczny nacechowany jest ideologią i oparty jest na pewnym światopoglądzie. Ustrój polityczny jest wyrazem woli panującego czy też sprawującego władzę. Może być zmienny, w zależności od zmieniającej się władzy. Ustrój polityczny podobnie jak system politycznym, w politologii oznacza całokształt działań politycznych, które zachodzą w państwie. 

Definicja politologiczna dopuszcza zamienność terminu ustrój polityczny z systemem politycznym. Oba pojęcia są podobne i mogą być stosowane zamiennie. 

Zarówno system polityczny, jak i ustrój polityczny opisują zjawiska polityczne zachodzące w państwie i cechy z nim związane. 

Podobne wypracowania do System polityczny a ustrój polityczny - porównanie (podobieństwa i różnice)