Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subkultury - Oficjalni Chuligani - historia, charakterystyka, informacje. Chuligani jako subkultura

Subkultura najczęściej jest definiowana jako grupa wyznających zespół odmiennych norm i wzorców od tych, które zostały przyjęte przez ogół społeczeństwa – w ten sposób dystansuje się ona względem rzeczywistości społecznej i jej wartości albo nawet jawnie ją odrzuca. Często z łatwością można wskazać na przyjmowane przez członków konkretnej grupy jednolite założenia światopoglądowe (lub ich brak – wtedy mowa będzie o amoralności i nihilizmie), przy jednoczesnym odrzuceniu tradycyjnych dla ogółu społeczeństwa wartości, takich jak praca czy rodzina. Ten „ideowy rdzeń” jest najważniejszym wskaźnikiem pozwalającym odróżnić od siebie różne subkultury.

Oficjalni Chuligani (Official Hooligans) to subkultura, której korzenie sięgają 1989 roku. Powstała na zachodzie Europy, ale szybko dotarła i do Polski. W opinii niektórych badaczy pojawia się stwierdzenie, że ruch ten wyodrębnił się z subkultury skinów. Ich zasięg działania jest dość szeroki, gdyż dążą do zawładnięcia ulicami, dyskotekami, środkami zbiorowej komunikacji oraz wieloma innymi miejscami publicznymi. Cechą charakterystyczną tej zbiorowości jest solidarność wszystkich jej członków. Z kolei wewnętrzne zorganizowanie i poczucie wzajemnych więzi grupowych jest tym, co pozwala im działać na coraz szerszą skalę.

Chuligani stworzyli własny sposób porozumiewania się, powszechnie używają pseudonimów. Wewnętrzna organizacja chuliganów nie jest jednak wynikiem działań ad hoc, lecz została wypracowana na drodze ewolucji, gdyż to w miarę upływu czasu następował wzrost dyscypliny grupowej i wiążące się z tym dokonywanie coraz bardziej poważniejszych czynów zabronionych. Ponadto, w zachowaniu członków przynależących do subkultury chuliganów dominuje agresywność, brutalność, przemoc czy nadużywanie mocnych alkoholów. Nie stronią oni od napadów rabunkowych, włamań, niejednokrotnie wymuszają płacenie haraczu. Odnoszą się negatywnie i lekceważąco do obowiązujących zasad współżycia społecznego, wręcz negują je, natomiast pozytywnym stosunkiem darzą siłę fizyczną, cwaniactwo czy pogardę w stosunku do kobiet.

Jeśli chodzi o wygląda zewnętrzny, nie wyróżniają się w tej kwestii niczym szczególnym. Apogeum działalności tej subkultury w Polsce datowany jest na lata 1990-1993.

Podobne wypracowania do Subkultury - Oficjalni Chuligani - historia, charakterystyka, informacje. Chuligani jako subkultura