Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subkultury - Dresiarze - charakterystyka, informacje, geneza. Dresiarze jako subkultura

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Subkultura powstaje wówczas, gdy w pewnej większej bądź mniejszej zbiorowości wykształcił się zespół odmiennych norm i wzorów niż te, które zostały przyjęte przez ogół społeczeństwa. Dokonując analizy tego zjawiska, najczęściej wskazuje się na dwa jego aspekty: zewnętrzny i wewnętrzny. Ten pierwszy opiera się przede wszystkim na odbiorze wizualnym członków przynależących do konkretnej subkultury. W drugim kryterium natomiast na pierwszy plan wysuwają się założenia ideologiczno-kulturowe przyjmowane przez poszczególne ruchy, przy jednoczesnym odrzuceniu funkcjonującej rzeczywistości społecznej, obowiązujących powszechnie norm postępowania czy tradycyjnych wartości.

Dresiarze są jedną z dość oryginalnych subkultur. Jej powstanie stanowi naturalną implikację dokonujących się w Polsce pod koniec XX wieku (przełom lat 80. i 90.) przemian społeczno-gospodarczych. Zatem, ukształtowanie się tego ruchu można uznać za swoisty efekt uboczny transformacji ustrojowej. Dresiarze dominują zdecydowanie w mniejszych miastach lub najbiedniejszych dzielnicach wielkich miast. Subkultura ta nie jest oparta na jakiejkolwiek spójnej ideologii. Wspólnym zadaniem wszystkich dresiarzy jest negowanie czy wręcz odrzucanie modelu życia rodziców,...

Podobne wypracowania