Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ochrona praw człowieka w Polsce - opracowanie

Prawa człowieka są jednymi z najważniejszych praw istniejących w cywilizowanym świecie, są one przestrzegane niemalże w każdym demokratycznym kraju. Cały świat stara się chronić życie i godność człowieka, poprzez ustanowienie jego praw. W Polsce, jak w każdym demokratycznym kraju, prawa człowieka stanowią podstawę demokracji i wolności w tym kraju. 

W Polsce ochrona praw człowieka rozpoczęła się w momencie kształtowania się demokratycznego ustroju tj. po 1989 r. Dzięki demokratyzacji Polska przyjęła pewne normy i wzorce ustanowione przez świat zachodni. Początkowo ochrona praw człowieka w Polsce działała dużo wcześniej za pomocą różnego rodzaju związków zawodowych lub zrzeszeń ludzi, którzy walczyli o swojej prawa. Jedną z takich organizacji był KOR – Komitet Obrony Robotników, a dalej Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela tzw. ROPCIO, który działał w latach 1977–1981. 

W Polsce obecnie działa Komitet Helsiński powołany w 1982 r. także walką o prawa pracownicze, a co za tym idzie prawa człowieka zajmował się NSZZ Solidarność. Po 1989 r. ochronę praw człowieka zagwarantowała polska konstytucja z 1997 r. która mówi w art. 30, że „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. 

W Polsce działa też Rzecznik Praw Obywatelskich, który jest konstytucyjnym organem, który  czuwa, aby prawa człowieka nie były łamane. Rzecznik posiada szerokie uprawnienia, które gwarantują, że jego działalność osadzona jest na mocnych fundamentach. Tak jak i w innych krajach, tak i w Polsce działa polska sekcja Amnesty International i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Od 1989 r. Polska bardziej dba o prawa człowieka, wciąż w tym zakresie się rozwija i stara się kontrolować wszelkie jego łamanie. Polska ściśle współpracuje i działa w ramach struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 2002 r. przewodnictwo w Komisji Praw Człowieka ONZ znów powierzono Polsce. 

Polska ma także swój udział w europejskiej instytucji chroniącej prawa człowieka – Radzie Europy, a także w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Aktywnie działa w ramach pokojowych rozwiązań i ochrony praw człowieka, stara się ciągle stać na straży demokracji i ochrony życia.  

Podobne wypracowania do Ochrona praw człowieka w Polsce - opracowanie