Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konflikt w Irlandii Północnej - przyczyny, skutki

Konflikt w Irlandii Północnej to konflikt spowodowany sytuacją polityczną i narodowościową. Przyczyną były narastające animozje i różnice między Irlandią Północną a Wielką Brytanią, która kontrolowała Irlandię. Cały konflikt rozgrywał się na obszarze Irlandii Północnej i częściowo rozszerzył się również na Anglię i Irlandię. Przyczyną była próba zjednoczenia Irlandii Północnej z Republiką Irlandii, która była kontrolowana przez Wielką Brytanię. 

Dążenia zjednoczeniowe rozpoczęli nacjonaliści irlandzcy, w głównej mierze katolicy. Przyczyny konfliktu północnoirlandzkiego mają złożoną historię i do zrozumienia ogólnych przyczyn trzeba sięgnąć do historii Wysp Brytyjskich. Od samego początku Irlandia była kontrolowana przez Wielką Brytanię i co jakiś czas pojawiały się tendencje niepodległościowe i zjednoczeniowe. W zasadzie od 1171 r. Irlandia znajdowała się pod kontrolą Anglii, która nie myślała o ulgach dla Irlandczyków. Powszechnie za przyczynę konfliktu uważa się kilka zdarzeń:

- dyskryminacja wyznaniowa katolików (na wyspie dominowała segregacja wyznaniowa uczniów – zwłaszcza w szkołach podstawowych i średnich, które kształciły młodych w poczuciu różnic). Dyskryminacja wyznaniowa oznaczała również dyskryminację w podziale mieszkaniowym, katolicy mieli zdecydowanie mniejsze możliwości jego uzyskania. 

- problem pracy – uważa się, że ludność katolicka miała problemy z uzyskaniem godziwej pracy i była dyskryminowana przez większość niekatolicką.

- dyskryminacja polityczna oznaczała, że pojawił się problem podczas wyborów do parlamentu i samorządowych jednostek władzy. Ludność protestancka miała zdecydowaną przewagę w wyborach dzięki tzw. business premises vote. Dzięki skomplikowanej procedurze wyborczej katolicy nigdy nie mogli uzyskać większości parlamentarnej niezbędnej do zmiany istniejącego stanu rzeczy. Wszystkie te problemy spowodowały, że swoją działalność rozpoczęła IRA – Irish Republican Army.

Problem Irlandii pozostał nierozwiązany w 1998 r. doszło do porozumienia zwanego Wielkim Piątkiem, wszystkie działania terrorystyczne zostały wstrzymane. Na chwilę obecną sytuacja ustabilizowała się i póki co nie słychać o żadnych akcjach terrorystycznych lub też militarnych. Problem Irlandii Północnej pozwolił na pokazanie, że wewnątrz Wielkiej Brytanii istnieje wciąż wiele problemów i nierozwiązanych spraw z przeszłości, które mimo upływu lat nie zostają rozwiązane. 

Podobne wypracowania do Konflikt w Irlandii Północnej - przyczyny, skutki