Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Naród - przynależność narodowa - definicja, charakterystyka, przykłady

Naród jest pojęciem, które oznacza przynależność etniczną i terytorialną danej grupy ludności. Przynależność narodowa ma ogromne znaczenie dla tworzenia się narodu. Precyzyjne zdefiniowanie narodu jest dosyć trudne. Według wielu badaczy naród musi być utrwalony historycznie, wspólnymi przeżyciami, zdarzeniami itd. Jest on wspólnotą ludzi, która identyfikuje się z pewną tradycją. Naród powstał dzięki współżyciu i współdziałaniu ludzi z danego terytoriom dzięki czemu pojawiły się tzw. więzi narodowe. Podstawowa definicja narodu zawiera się w terytorium, wspólnym języku, tradycji i kulturze. Przynależność narodowa to przynależność terytorialna do danej grupy, mówienie tym samym językiem i korzystanie z tego samego dorobku kulturalnego. Jedna z definicji mówi także o przynależności narodowej tylko w przypadku urodzenia się w danej społeczności, bardzo często ludność napływowa – wedle takiej definicji – nie może należeć do narodu ani też do struktury czy wspólnoty narodowej. Zazwyczaj naród dąży do zbudowania, stworzenia państwa, terytorium na którym będzie mogło się realizować i dążyć do swojego dobrobytu.

Posiadamy wiele definicji narodu i każda z nich jest poprawna. Naród jest zbiorowością ludzi, obywateli, która realizuje się w ramach struktur państwowych czy terytorialnych. Przykładem tutaj mogą być Stany Zjednoczone, gdzie naród złożony jest z różnych grup etnicznych, ale działa w jednej strukturze terytorialnej. 

Inna definicja mówi, że naród to grupa ludzi urodzona na danym terytorium, która wytworzyła swoje tradycje i swoją kulturę, posługuje się jednym językiem itd. Przykładem może być np. naród żydowski, który przez długi czas nie posiadał swojego państwa.

Istnieje także biologiczne pojęcie narodu, które oznacza społeczeństwo które uwarunkowane jest za pomocą tzw. socjobiologii. Jest więc złożone z tej samej grupy etnicznej, rasy czy plemienia. Wielu rasistów bardzo chętnie korzysta z tej definicji narodu. Badaczy wciąż się sprzeczają co do samego pojęcia narodu, w jaki sposób go zdefiniować. Wyznaczników jest wiele – grupa etniczna, terytorium, kultura, tradycje, język itd. 

Jedno jest pewne, niemalże wszystkie narody dążą do utworzenia państwa i struktur państwowości. Wielu badaczy uznaje, że motorem do takich działań był nacjonalizm. Jest także wiele grup etnicznych np. Kurdowie czy Sikhowie, którzy uznają się za narody, ale w świecie nie są one uznawane. Przynależność narodowa to także świadomość narodowa, pojęcie świadomości narodowej oznacza, że każdy jest świadom swojej przynależności i pochodzenia. Ktoś wie, że jest Polakiem, Żydem lub Niemcem. Bardzo często pojęcie narodu wiąże się z religią, która w wielu przypadkach jest spoiwem łączącym ludzi z danego terytorium. W Europie taką dominującą religią jest chrześcijaństwo. W ten sposób rodzi się tożsamość narodowa i przynależność. Stąd też w obecnych czasach w obliczu stopniowej laicyzacji społeczeństw więzi narodowe, przynależność i świadomość narodowa traci dawny charakter.  

Podobne wypracowania do Naród - przynależność narodowa - definicja, charakterystyka, przykłady