Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konstytucja RP a prawa człowieka. Prawa człowieka w Konstytucji RP

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Polska jest krajem demokratycznym i od 1989 r. proces demokratyzacji wciąż jest wdrażany tak, aby osiągnąć poziom państw zachodnich. Dziś można już śmiało powiedzieć, że Polska jest państwem, gdzie prawo jest przestrzegane, gdzie istnieje wolność słowa i gdzie nie ma inwigilacji politycznej oraz prześladowań. 

Polska, podobnie jak i cała Europa, stoi na straży fundamentalnych praw związanych z koncepcją prawa człowieka. 

Na całym świecie w krajach demokratycznych prawa człowieka chronione są przez państwo za pomocą konstytucji. Polska konstytucja z 1997 r. stanowi podobnie. Prawa człowieka i jego wolność opisuje rozdział II Konstytucji RP art. 30-86. 

Pierwszy artykuł drugiego rozdziału mówi jasno: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.”

Cały rozdział poświęcony jest zagadnieniom związanym z wolnością osobistą, obowiązkami oraz prawami człowieka. Stanowi on gwarant potwierdzający, że w Polsce prawa człowieka są przestrzegane, władze Polski dbają również o ogólny ich wizerunek. 

Rozdział ten nie tylko omawia zagadnienia z zakresu...

Podobne wypracowania