Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Naród - instytucje narodowe - definicja, charakterystyka, przykłady

Naród jest pojęciem, które trudno jednoznacznie zdefiniować. Na pojęcie naród składa się wiele cech i przymiotów, które go charakteryzują i opisują. Podstawowa definicja narodu mówi, iż jest to grupa ludzi lub zbiorowość, którą łącza wspólne więzy, tradycja, terytorium, język lub pochodzenie etniczne. 

Do cech, które charakteryzują naród, zaliczyć można również instytucje narodowe, które wytworzone zostały z myślą o to, aby dbać o dziedzictwo narodowe. W Polsce do instytucji narodowych zaliczyć można Instytut Pamięci Narodowej, wszystkie domy kultury, Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego itd. 

Wszystkie te instytucje powstały po to aby kultywować narodowe wartości i narodowe dziedzictwo, które zostało utworzone przez wspólnotę narodową i jej działalność. Naród zawsze wytwarza jakąś formę sztuki, kultury i dziedzictwa, instytucje narodowe mają więc za zadanie ich ochronę i pielęgnację. 

Instytut Pamięci Narodowej dba o naszą historię, stara się rozwiązać niewyjaśnione konflikty, uporządkować informacje z przeszłości, jednocześnie walcząc o zachowanie tradycji i kultury tak, by pamięć o niej nie zaginęła. 

Instytucje narodowe kierują się ideą patriotyzmu, w imię kultury organizują różnego rodzaju wystawy, happeningi i spotkania. Do instytucji narodowych zaliczyć można również Teatr Polski, który kultywuje i rozwija tradycję polską. 

Dzięki pamięci i narodowej tożsamości można budować więzi wspólnotowe a jednocześnie mieć poczucie przynależności do narodu. Takie możliwości dają instytucje narodowe, które o w.w. wartości stara się dbać. Instytucje te zajmują się upowszechnianiem kultury i mają charakter publiczny. 

Można je znaleźć w różnych sferach artystycznych – kino, teatr, muzyka itd. Tego typu inicjatywy są bardzo ważne dla każdego narodu i stanowią spoiwo kultury i dziedzictwa każdego narodu. Naród bez tradycji jest słaby i nie może umacniać więzi. 

Podobne wypracowania do Naród - instytucje narodowe - definicja, charakterystyka, przykłady