Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subkultury - Goci - historia, kultura, charakterystyka. Goci jako subkultura

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Termin „subkultura” może być rozumiany jako określenie różnych zjawisk, gdyż jest pojęciem wieloznacznym. Jednak najczęściej stosuje się go w celu zdefiniowania odmiennego od powszechnie przyjętego zbioru norm i wzorów, które obowiązują w danej grupie – subkulturze (a zatem pod-kulturze) właśnie. Na plan pierwszy wysuwają się tu, nie licząc charakterystycznych cech zewnętrznych członków danej subkultury,i przyjmowane przez nich jednolite założenia ideologiczne, kulturowe itd., przy jednoczesnym odrzuceniu współczesnej rzeczywistości społecznej i wynikającej z niej wartości.

Początek subkultury gotyckiej datowany jest na przełom lat 70. i 80. XX wieku. Jej zalążki powstawały w muzycznym nurcie cold wave, który opiera się na rytmicznym brzmieniu instrumentów oraz dominacji tekstów niosących niepokojące i nihilistyczne treści o przemijaniu czy kruchości ludzkiej egzystencji. Takie zakorzenienie nie mogło pozostać bez wpływu na ideologię nowej subkultury. Dlatego też jedną z cech charakterystycznych dla członków ruchu gotyckiego jest swoisty dystans do świata, przejawiający się niekiedy w pochwale śmierci. Często Goci wykazują zainteresowanie okultyzmem, wampiryzmem, również literaturą, sztuką...

Podobne wypracowania