Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ochrona praw człowieka we współczesnym świecie - opracowanie

„Aby ożywić ideę praw człowieka, trzeba przede wszystkim wiedzieć, czym prawa człowieka są, a czym nie są. Musimy zrozumieć, że prawa człowieka to nie jest magiczny klucz, który otwiera wszystkie drzwi do sprawiedliwości i szczęścia. To tylko jedna z zasad, które powinny obowiązywać w demokratycznym państwie prawa.” – Wiktor Osiatyński.

Prawa człowieka to pojęcie wynikające ze świadomości człowieka o swojej wartości i o wartości jego życia. Jest to koncepcja, która twierdzi, że człowiekowi przysługują ściśle określone prawa. Prawa te można podzielić na powszechne, przyrodzone, niezbywalne, nienaruszalne, naturalne i niepodzielne. 

Na całym świecie, każde państwo ma obowiązek chronić te prawa i dbać o godność człowieka i o jego życie. Ochroną praw człowieka na świecie oprócz samych państw zajmują się również organizacje międzynarodowe takie jak Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz Human Rights Watch. Wszystkie te organizacje tworzą sieć ponadnarodową i działają niezależnie, są one gwarantem walki o prawa człowieka i nie podlegają żadnej kontroli. Ich działalność polega na ujawnianiu i śledzeniu różnego rodzaju przejawów łamania praw człowieka. Ich działalność opiera się tylko i wyłącznie na metodach pokojowych. Organizacje te prowadzą edukację, profilaktykę i wykłady na temat ochrony życia i praw człowieka. Podstawowym dokumentem, który gwarantuje ochronę praw człowieka jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka która została uchwalona w 1948 r. i jest ona podstawowym dokumentem, który normuje te stosunki. 

Także ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych stara się dbać o to, aby prawa człowieka były przestrzegane na całym świecie. Ochrona praw człowieka stała się podstawowym procesem, który postępuje na całym świecie. Mimo iż w wielu państwach proces ten jeszcze raczkuje, organizacje międzynarodowe takie jak Amnesty International starają się wszystkie przypadki łamania praw człowieka nagłaśniać i walczyć z nimi za pomocą negocjacji i pokojowych metod rozwiązywania konfliktów. Współczesny świat stoi przed problemem ochrony praw człowieka, ponieważ coraz więcej pojawia się sytuacji, które je naruszają.

Człowiek posiada prawo do życia i prawo do wolności, którego nie wolno naruszać. Świat demokratyczny stara się więc kultywować prawa człowieka i za pomocą edukacji promować wartości i zasady wynikające z podstawowych praw. Dużą rolę odgrywa tutaj ONZ, która jako organizacja ponadnarodowa, wspólnymi siłami jest w stanie osiągnąć wiele. 

Prawa człowieka powszechnie obowiązują, są one uznane za podstawową normę moralną. Nie wymagają więc uzasadnień filozoficznych czy socjologicznych, człowiek jest wartością samą w sobie i należy chronić każde osobne życie. 

Podobne wypracowania do Ochrona praw człowieka we współczesnym świecie - opracowanie