Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subkultury - Grafficiarze - charakterystyka, geneza, informacje. Grafficiarze jako subkultura

Pojęcie „subkultura” najczęściej przyjmuje się na oznaczenie norm i wzorów obowiązujących w konkretnej grupie, które są jednakże odmienne niż te obowiązujący powszechnie. Subkultura wytwarza, można powiedzieć, alternatywną mini-rzeczywistość, a jej członków jednoczą wspólne przekonania ideologiczne, obyczajowe itd., które jednak pozostają w jasnej i jawnej opozycji względem tego, co przyjmuje się za społecznie „normalne”, czyli akceptowalne.

Grafficiarze są subkulturą, która powstała w Nowym Yorku u schyłku lat 60. XX wieku, aczkolwiek historia pisania po murach sięga już czasów starożytnych. Wówczas to bowiem pojawiały się napisy mające na celu przekazanie określonych treści, najczęściej bezpośrednio związane z prowadzoną przez władców polityka wojenną.

Zalążki graffiti w dzisiejszym tego słowa znaczeniu wiążą się jednak stricte z młodymi mieszkańcami amerykańskiego miasta, którzy umieszczając różnorodne napisy na ścianach metra, narażali się na bycie ściganymi przez policję, gdyż tego rodzaju działania były wbrew prawu. Ten brak podporządkowania się zasadom porządku publicznego i liczne scysje ze służbami porządkowymi stanowiły działania zamierzone, wręcz prowokacyjne – miały one na celu wyrażenie buntu wobec zastanej rzeczywistości i oficjalnej kultury. Warto wskazać, iż symbolem młodych członków amerykańskiego ruchu był kocur, którego charakterystyczną cechą jest ochrona własnego terytorium. Przedstawicielem nowej sztuki w USA stał się m.in. Jean Michael Basquit.

Kierunek europejski rozwoju subkultury grafficiarzy znacznie większy nacisk położył z kolei na treści polityczne. Taki też trend został zachowany zwłaszcza w początkowym okresie działalności m.in. polskich grafficiarzy. Treści wyrażające więź z opozycją antykomunistyczną pojawiły się w dużych ilościach na murach przede wszystkim na przełomie 1980 i 1981 roku. Jako apogeum aktywności polskiego ruchu wskazuje się natomiast początkowy okres transformacji ustrojowej, kiedy to można było już mówić o dużym stopniu liberalizacji politycznej. Ponadto – upowszechnienie farb w spray'u wiązało się z tym, że napisy na ścianach były bardziej zauważalne.

Członkowie subkultury grafficiarzy najczęściej tworzą w grupach. Ich rysunki są dzielone ze względu na swój charakter na: kompozycje własne i inspiracje zewnętrzne. Dziś graffiti nie stanowi tylko i wyłącznie wyrazu buntu, ale jest także wołaniem o zauważenie najbardziej palących problemów współczesnego świata i odzwierciedleniem niepokojów obecnej młodzieży. W powszechnej opinii można spotkać się wielokrotnie ze zdaniem, że działalność członków tego ruchu przynosi szkody materialne, aczkolwiek oni sami tak nie uważają, określając swoje rysunki jako coś, co pokazuje szary, zwykły świat w bardziej kolorowych barwach. Współcześnie można spotkać się także z umieszczaniem graffiti na budynkach prywatnych firm w celu stworzenia oryginalnej, bardziej wyrazistej reklamy.

Podobne wypracowania do Subkultury - Grafficiarze - charakterystyka, geneza, informacje. Grafficiarze jako subkultura