Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konflikt baskijski - przyczyny, skutki. Opracowanie

Baskowie są narodem zamieszkującym Hiszpanię. W zasadzie zamieszkują oni na granicy z Francją w rejonach Zatoki Biskajskiej. Baskowie są narodem, który liczy ok. 10 milionów, z czego ok. 2 miliony żyje w samej Hiszpanii, reszta natomiast rozpierzchła się we Francji i na emigracji w innych krajach. Aby zrozumieć konflikt baskjiski, trzeba sięgnąć w głąb historii i zrozumieć całe zagadnienie. 

Państwo Basków istniało już w czasach starożytnych. Baskowie zamieszkiwali tereny dzisiejszej Hiszpanii i stanowili zupełnie osobną grupę etniczną na tych terenach w stosunku do rodowitych Hiszpanów. Baskowie dzięki przywiązaniu do tradycji i kultury uniknęli asymilacji z Hiszpanami i zachowali swoją odrębność kulturową do dnia dzisiejszego. Baskowie od samego początku wykazywali się niezależnością i samowystarczalnością. Państwo Basków aż do V w. n.e. było pod władaniem Starożytnego Rzymu. Kraj ten przechodził różne perypetie, Baskowie stawiali opór różnym najeźdźcom i odpierali ataki ludów najeżdżających ich tereny. W XI w. kraj Basków został wcielony do Kastylii. Od tego momentu rozpoczął się problem odrębności narodowej Basków. Najpierw Baskowie tworzyli księstwo Baskonii, potem przekształcone zostało w Królestwo Nawarry i złączone unią z królestwem Kastylii. Problem baskijski według historyków zaczyna się od XI w. w momencie wcielenia ich do hiszpańskiego królestwa. 

Hiszpania od samego początku dążyła do złamania oporu Basków i próbowała dokonać ich asymilacji z miejscową ludnością hiszpańską. W XX wieku Baskowie otwarcie wystąpili przeciwko Hiszpanii. W 1931 r. zakończyła się monarchia hiszpańska i w 1936 r. Baskowie uzyskali autonomię oraz prawo do odrębności. 

Podczas wojny domowej Baskowie poparli Front Ludowy, który sprzeciwiał się gen. Franco i frankistom. Franco postanowił rozprawić się z kraje Basków i 26 kwietnia 1937 r  Baskowie ulegli wobec wojsk Franco. Franco odniósł triumfalne zwycięstwo i rozpoczął czystkę wobec Basków. Zginęło ok. 60 tys. ludzi. Aż do 1956 r. o Baskach nie było słychać za wiele, reżim Franco zaczął słabnąć, a Baskowie zaczęli się zbroić, aby osiągnąć swoje postulaty. Pojawia się organizacja i partia o nazwie ETA – Euskadi Ta Askatasuna ( Kraj Basków i Wolność) wyrosła ona na gruncie antyfrankistowskiej ideologii lewicowej. ETA rozpoczęła terrorystyczną walkę o oderwanie kraju Basków od Hiszpanii.

Baskowie zażądali autonomii, wobec braku reakcji świata na ich żądania rozpoczęli oni działalność terrorystyczną aby osiągnąć swoje zamierzone cele. Mimo iż na początku ETA otwarcie przedstawiła program i prosiła Hiszpanię o akceptację. Wobec odmowy ETA zwróciła się w kierunku terroryzmu, bardzo chętnie współpracując z organizacją irlandzką IRA. ETA rozpoczęła prawdziwą walkę o wolność kraju Basków, ataki nasiliły się w latach 60-tych. ilość ataków terrorystycznych zaczęła gwałtownie rosnąć. Rząd hiszpański zaczął obawiać się dalszych ofiar i zaczął stopniowo uginać się pod żądaniami terrorystów baskijskich. 

Po śmierci gen. Franco w 1975 r. w Hiszpanii powróciła monarchia i tradycyjny model sprawowania władzy, kraj Basków mógł liczyć na chwilową odwilż, dzięki czemu otrzymał tymczasową autonomię. W 1980 r. utworzono w kraju Basków własny parlament i rząd. Błędem okazała się dalsza działalność ETA, która mimo tego, co wywalczyła, nie potrafiła tego docenić i wciąż nadal dokonywała aktów terroryzmu. Wkrótce ETA została oficjalnie uznana za organizację terrorystyczną i zbrodniczą, którą świat stanowczo potępiał. 

Obecnie kraj Basków jest regionem autonomicznym - to udało się Baskom wywalczyć od Hiszpanii. 

Rząd hiszpański nie dopuszcza, póki co, możliwości oderwania kraju Basków na stałe od Hiszpanii. Baskonia w chwili obecnej jest autonomią. Zamachy, jakich dokonywała ETA zostały uznane za karygodne i potępione przez cały demokratyczny świat zachodu. Niestety ETA nie spowodowała, że walka Basków została dostrzeżona przez świat sprawiła raczej, że kraj Basków się skompromitował. Z czasem wykryto, że ETA współpracowała z różnymi innymi organizacjami terrorystycznym m.in. z Czerwonymi Brygadami i IRA.

Podobne wypracowania do Konflikt baskijski - przyczyny, skutki. Opracowanie