Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subkultury - Rastafarianie - charakterystyka, ideologia, poglądy. Rastafarianie jako subkultura

Jedną z subkultur – a zatem grup, które przyjmują odmienny światopogląd, normy, wartości niż ogół społeczeństwa, sytuując się w ten sposób niejako na marginesie rzeczywistości społecznej i jej obyczajów – są rastafarianie. Zaliczają się oni do grupy subkultur o charakterze religijno-społecznym. Zalążki tego ruchu datowane są na lata 30. XX wieku, kiedy to Czarnoskórzy z Jamajki zjednoczyli się w proteście przeciwko rasizmowi i dyskryminacji. Nazwa tej subkultury jest natomiast naturalną pochodną czasów, kiedy władcą Etiopii został książę Ras Tafari, gdyż właśnie wtedy uznano, że ziszcza się przepowiednia o nadejściu czarnego mesjasza. Według wierzeń, miał on umożliwić rozsianym po całym świecie Czarnoskórym powrót do Afryki, będącej ich naturalnym domem i ojczyzną.

Utopijność tego projektu ujawniła dopiero na przestrzeni czasu, zaś w sposób pełny dopiero wówczas, gdy okazało się, iż nowy cesarz zdołał zbudować mechanizm władzy totalitarnej. Ideologia rastafarian ukazuje starotestamentalny Babilon jako uosobienie zła, natomiast Syjon – na zasadzie przeciwieństwa – jako metaforę dobra i spokoju. Pierwszy musi upaść, aby na świecie zapanowała harmonia.

Ruch ten postrzegany jest, zwłaszcza w Polsce, jako swoiste „novum” w definiowaniu wielorakich projektów czy koncepcji pacyfistycznych, a także – co również wymaga podkreślenia – subkultura, która zbudowała ściśle hermetyczną strukturę. Hasłem przewodnim członków przynależących do tej grupy jest poszukiwanie wolności, niezależności i równości. Takie założenia implikują w konsekwencji podejmowanie przez nich działań mających na celu zniesienie wszelkich różnic społecznych, rasowych czy też organizacyjnych, gdyż – zdaniem rastafarian – różnego rodzaju dysonanse są przyczyną szeroko pojętej niesprawiedliwości czy ucisku słabszych i biedniejszych. Nadto, cechą charakterystyczną rastafarian jest nonkonformizm, indywidualizm, niezależność przekonań oraz przywiązanie do wędrówki, życia w drodze, którego celem jest poszukiwanie przygód. Propagują  oni także zastąpienie egoizmu, powszechnego dążenia do sukcesu poprzez treści nacechowane humanizmem, takie jak: współdziałanie, odpowiedzialność czy braterstwo.

Rastafarianie są zwolennikami prostego stylu życia. Teoria ta w praktyce oznacza przede wszystkim unikanie zażywania narkotyków (chociaż tolerowane jest używanie tzw. „miękkich”, takich jak np.: marihuana), picia alkoholu i – zazwyczaj – przejście na wegetarianizm. Charakterystyczne są kolorowe stroje noszone przez członków tej subkultury. Rastafarianie należą poza tym do propagatorów muzyki reggae.

Podobne wypracowania do Subkultury - Rastafarianie - charakterystyka, ideologia, poglądy. Rastafarianie jako subkultura