Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subkultura - Bikiniarze - charakterystyka, informacje, geneza. Bikiniarze jako subkultura

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Terminem „subkultura” określa się najczęściej swoistą odrębność kulturowo-społeczną wyrosłą na gruncie odmiennych niż powszechne potrzeb i dążeń. Przyjęcie takiego puntu widzenia implikuje możliwość wskazania zarówno na aspekt zewnętrzny, jak i wewnętrzny wyróżniającą daną subkulturę. Ten pierwszy bardzo często łatwiej zauważyć i określić, gdyż składa się na niego szeroko rozumiany „odbiór wizualny”, który przejawia się w charakterystycznym wyglądzie członków. Z drugiej strony często możemy wskazać również na przyjmowane przez owych członków grupy jednolite i jednoczące założenia ideologiczne, często nietożsame lub otwarcie sprzeczne z tymi powszechnie obowiązującymi.

Jedną z bardziej znanych subkultur młodzieżowych są bikiniarze. W celu określenia etymologii tego hasła należałoby przywołać nazwę „bitnik” (beatnik) – to amerykańskie określenie człowieka nonkonformistycznego, buntującego się przeciwko zastanym normom i wzorcom postępowania czy nawet rzeczywistości. Jednakże bezpośrednio termin ten wziął się od kolorowych krawatów typu „bikini” noszonych przez członków tej subkultury.

Subkultura bikiniarzy funkcjonowała w Polsce w latach 1950-1960, aczkolwiek...

Podobne wypracowania