Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - definicja, przykłady. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prawa człowieka są jedną z najbardziej przestrzeganych i najważniejszych gałęzi prawa w demokratycznym świecie. Jeżeli ktoś czuje się oszukany przez władze państwowe może złożyć wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, aby dochodzić swych racji. Europejski Trybunał Praw Człowieka mieści się w Strasburgu i jest sądem o charakterze ponadnarodowym. Rozpatruje on problemy, skargi i zażalenia osób, które poczuły się oszukane przez państwo, gdzie zostało naruszone prawo, które gwarantuje Konwencja Ochrony Praw Człowieka i Podstawowe Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. 

Skargę do Trybunału może złożyć każdy obywatel Unii, poprzez złożenie indywidualnego wniosku. Trybunał przyjmuje również skargi od organizacji pozarządowych i ruchów społecznych. Aby Trybunał mógł przyjąć skargę, musi zostać spełniona pewna zasada – przede wszystkim musi zostać wyczerpana możliwość krajowych odwołań sądowych w ramach dochodzenia swoich praw. 

Trzeba więc wyczerpać wszystkie możliwości w kraju. Druk skargi składa się z ośmiu części, cały formularz należy uzupełnić, gdyż jest on podstawą do złożenia skargi. Osoba składająca powinna złożyć jawny i jasny zarzut – dlaczego doszło do naruszenia praw oraz w jaki sposób...

Podobne wypracowania