Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - definicja, przykłady. Opracowanie

Prawa człowieka są jedną z najbardziej przestrzeganych i najważniejszych gałęzi prawa w demokratycznym świecie. Jeżeli ktoś czuje się oszukany przez władze państwowe może złożyć wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, aby dochodzić swych racji. Europejski Trybunał Praw Człowieka mieści się w Strasburgu i jest sądem o charakterze ponadnarodowym. Rozpatruje on problemy, skargi i zażalenia osób, które poczuły się oszukane przez państwo, gdzie zostało naruszone prawo, które gwarantuje Konwencja Ochrony Praw Człowieka i Podstawowe Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. 

Skargę do Trybunału może złożyć każdy obywatel Unii, poprzez złożenie indywidualnego wniosku. Trybunał przyjmuje również skargi od organizacji pozarządowych i ruchów społecznych. Aby Trybunał mógł przyjąć skargę, musi zostać spełniona pewna zasada – przede wszystkim musi zostać wyczerpana możliwość krajowych odwołań sądowych w ramach dochodzenia swoich praw. 

Trzeba więc wyczerpać wszystkie możliwości w kraju. Druk skargi składa się z ośmiu części, cały formularz należy uzupełnić, gdyż jest on podstawą do złożenia skargi. Osoba składająca powinna złożyć jawny i jasny zarzut – dlaczego doszło do naruszenia praw oraz w jaki sposób przebiegło to naruszenie. Jeżeli pokrzywdzony otrzymał odszkodowanie w kraju, nie zabrania mu to wniesienia skargi przed Trybunał. Ważnym elementem jest to, że skarga musi być ściśle uzasadniona tzn. musi być jasna i spójna. 

Skarga może być złożona w rodzimym języku osoby, która ją składa. Przed rejestracją ocenia się, czy została poprawnie uzasadniona, a następnie nadaje się jej numer. Trybunał nigdy nie rozpatruje spraw, które są zgłaszane przez anonimowe osoby, musi być znane, kto składa skargę. Jeżeli skarga jest zasadna, wówczas wydawana jest decyzja. Taka decyzja ma oczywiście charakter ostateczny, jeżeli jednak w trakcie decyzji pojawią się nowe okoliczności lub fakty, które mogą wpłynąć znacząca na wyroku Trybunału wówczas można wnieść nową skargę. 

Trybunał może rozpatrywać sprawy polubowne lub merytoryczne. Rewizja od wyroku może być wniesiona maksymalnie w ciągu sześciu miesięcy od powstania nowego faktu, który może zmienić bieg sprawy. Prawidłowo złożona skarga powinna zawierać dane osobowe, nazwę państwa, fakty i zdarzenia, oświadczenie o spełnieniu wymogów oraz żądania, jakie chce się osiągnąć. 

Podobne wypracowania do Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - definicja, przykłady. Opracowanie