Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Organizacje obywatelskie - definicja, charakterystyka, przykłady. Organizacje obywatelskie w Polsce

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Organizacje obywatelskie to organizacje pozarządowe, które działają z inicjatywy obywateli i są przez obywateli zakładane. Dbają o dobro publiczne i działają zgodnie ze swoimi statutami. Organizacje obywatelskie są przejawem społeczeństwa, które jest świadome swoich potrzeb i rosnących zainteresowań różnymi kwestiami społecznymi. 

Organizacje obywatelskie cechuje zdolność do podejmowania społecznych decyzji oraz działalność pomocowa. Pierwsze koncepcje społeczeństwa obywatelskiego pojawiają się w filozofii Jana Jakuba Rousseau, filozofia ta twierdziła, że społeczeństwo ma prawo się organizować i ma praw do do stanowienia i walki o swoje prawa. 

Organizacje obywatelskie pozwalają społeczeństwu brać czynny udział w życiu społecznym obywateli danego kraju. W Polsce organizacje obywatelskie rozwijają się od 1945 r., ale prawdziwy rozkwit przypada dopiero na koniec lat 80-tych. 

Do organizacji obywatelskich zaliczyć można ruch Solidarności, a także organizacje kościoła katolickiego – tego typu działalność organizacji obywatelskich miała szczególne znaczenie w epoce, kiedy w Polsce panował ustrój komunistyczny. 

W każdym niemalże mieście Polski istnieją organizacje zrzeszające obywateli,...

Podobne wypracowania