Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Struktura społeczna w Polsce (po 1989 roku) - zmiany. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W 1989 r. nastąpiły diametralne zmiany w Polsce, upadł ustrój, który promował wartości socjalistyczne i komunistyczne oparte na własności państwowej. Przed 1989 r. własność prywatna była czymś potępianym, socjalizm promował ideę wspólnoty, jedności i równości wszystkich obywateli. Po 1989 r. nastąpił zwrot w kierunku kapitalizmu i wolnego rynku, co z kolei zaowocowało całkowitą zmianą struktury społecznej w Polsce. Otwarcie się Polski na kapitalizm i zachodni model gospodarki spowodował, że ludność zaczęła się bogacić i wzrastał poziom zamożności przeciętnego obywatela. 

Własność prywatna stała się podstawą funkcjonowania kapitalizmu, który takie wartości zaczął w społeczeństwie promować. Dzięki dostępowi do dóbr materialnych i wzrostowi rozwoju gospodarczego Polacy mogli się spokojnie bogacić i dążyć do realizacji swoich marzeń. 

Struktura społeczna w Polsce po 1989 r. zaczęła się zmieniać w dość szybkim tempie. Paradygmat marksistowski mówiący o tym, że najważniejszą klasą społeczną są robotnicy zaczął odchodzić do lamusa. Społeczeństwo zaczęło się edukować i wzrastało poczucie świadomości, że każdy jest panem własnego losu. 

Społeczeństwo zaczęło się różnicować, dzięki napływowi...

Podobne wypracowania