Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Aktywność społeczna - przykłady aktywności społecznej - opracowanie

Aktywność społeczna jest pojęciem zaczerpniętym z socjologii i jest on stosunkowo nowym zjawiskiem, które dopiero od niedawna zyskuje rozgłos. Aktywność społeczna polega na ożywieniu i aktywizacji działalności różnych jednostek, grup społecznych i organizacji w ramach zaspokajania potrzeb indywidualnych wypływających z naturalnego zapotrzebowania. Przykładem aktywności społecznej mogą być różnego rodzaju kampanie, programy i wiece, organizowanie różnego rodzaju inicjatyw, które cechuje otwartość i pomysłowość. To całkiem nowe zjawisko, które dopiero się krystalizuje w społeczeństwie. Coraz więcej osób stara się brać czynny udział w jakiejś inicjatywie społecznej. 

Aktywność społeczna polega na spełnianiu się ludzi, jednostek i organizacji w ramach powierzonych zadań. Z reguły człowiek działa w ramach lokalnych struktur, które pozwalają mu na taką działalność. Zakres takiej działalności uzależniony jest od motywacji i intencji uczestniczącego. Bardzo często wspiera się środowiska studenckie, środowiska emerytów, aby aktywizowały się społecznie w celu realizacji jakiegoś przedsięwzięcia. 

Aktywność społeczna oznacza dobrowolne poddanie się jakiemuś zagadnieniu lub też problemowi. Sprawia, że życie jednostki, która się aktywizuje nabiera nowych barw i bardziej optymistycznie podchodzi się do problemów życia. Jest to ukierunkowany proces działania na konkretne rezultaty. 

W socjologii, jak i psychologii, aktywność społeczna oznacza po prostu działanie człowieka jako istoty społecznej, która zawsze będzie kierowała się problemami życia codziennego i która zawsze będzie chciała je rozwiązać lub polepszyć bytowanie. Na aktywność jednostek i całego społeczeństwa wpływają motywacje, kultura i tradycja. Dzięki demokracji obserwujemy wzrost aktywizacji życia społecznego. Wzrost aktywności społecznej rośnie, ludzie są coraz bardziej świadomi pewnych problemów i zagadnień, chcą uczestniczyć w życiu społecznym. 

Przykładami aktywności społecznej może być związek zawodowy, klub sportowy, organizacja o charakterze charytatywnym np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Może to być również partia polityczna, ruch społeczny, ruch polityczny czy też organizacja kościelna lub wyznaniowa. Przejawem aktywności społecznej są również kluby towarzyskie, klub młodzieżowe i dyskoteki. Także emeryci zrzeszeni w klubie seniora. 

Aktywność społeczna oznacza również aktywność obywatelską, zwłaszcza jeśli obywatele świadomi są programów politycznych i problemów kraju. 

Warto wspomnieć, że większość aktywności społecznej, poza sportem czy zabawą, przejawia się w aktywności pomocowej tj. charytatywnej. Dobro i oddanie jest tutaj ważnymi wartościami, którymi kieruje się każdy świadomy człowiek zaangażowany w jakiś projekt mający za zadanie pomoc materialną np. ubogim. Przykładów aktywności społecznej możemy podać mnóstwo, jest to cecha naszego społeczeństwa. Wszystkie warstwy czy też klasy społeczne zaangażowane są w projekty które powodują aktywizację społeczeństwa w sferze publicznej. 

Podobne wypracowania do Aktywność społeczna - przykłady aktywności społecznej - opracowanie