Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Euro - Strefa euro - korzyści z wprowadzenia wspólnej waluty dla strefy euro. Wypracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Strefa euro i wspólna waluta ma wiele korzyści dla państw, które w niej uczestniczą. Waluta euro jest próbą złączenia i dopełnienia integracji europejskiej, która zapoczątkowana została Traktatem z Maastricht. Podstawową korzyścią z wprowadzenia euro jest stabilizacja gospodarek krajów, które są członkami Unii, czego skutkiem jest stabilność cen i stosunkowo niska inflacja. Dalej kolejną korzyścią z wprowadzenia euro jest eliminacja kosztów, jakie ponosi się podczas wymiany walutowej – prowizje itd. 

Mamy tutaj kolejny plus z możliwości porównania cen w krajach, które należą do strefy euro, możemy spodziewać się również ułatwień w działalności branży turystycznej. Niepotrzebna jest wymiana waluty. Znikają ryzyka kursowe waluty według rozliczeń wewnątrz struktur Unii Gospodarczej i Walutowej. Wielu ekonomistów dostrzega korzyści ze wspólnej waluty, ponieważ ożywi ona gospodarki państw rozwijających się, mówi się tutaj o wzroście standardu życia przeciętnego obywatela. Eliminuje się w ten sposób zagrożenia w postaci wahań kursowych, prowadzi to do rozwoju handlu między państwami członkowskimi. Handel jest ułatwiony, ponieważ nie ma bariery walutowej. Transakcje...

Podobne wypracowania