Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Grupa społeczna - interakcje - charakterystyka. Interakcje wewnątrz grupy - opracowanie

Grupa społeczna jest pojęciem, które występuje w socjologii i psychologii społecznej, oznacza ona grupę ludzi, swego rodzaju zbiorowość ludzi, minimum trzy osoby, które cechuje wspólny interes społeczny i potrzeby. 

Grupami społecznymi zajmuje się przede wszystkim socjologia, która rozpatruje relacje grup społecznych w ogólnym społeczeństwie. Grupa społeczna składa się z co najmniej z trzech osób i oznacza, iż te osoby kierują się pewnymi wspólnymi założeniami. Grupa społeczna posiada świadomość społeczną, która powoduje, że działa na rzecz tej społeczności. Jedną z podstawowych zasad, które cechują grupę społeczną są tzw. interakcje wewnętrzne. 

Interakcja jest pojęciem, które pochodzi z języka łacińskiego i oznacza – inter- między, actio - działanie, czynność. Tak więc interakcja w grupie społecznej jest działaniem zachodzącym pośród grupy społecznej. Grupa społeczna ma swoje zasady, cele i nieformalny program zasad, którym się kieruje, stąd też interakcje społeczne wewnątrz grupy oznaczają relacje, jakie zachodzą w środowisku grupy społecznej. Grupa społeczna składa się z jednostek, które mimo swojej niezależności zmuszone są wspólnie działać na rzecz dobra całej struktury społecznej grupy. 

W grupie społecznej ważnym czynnikiem jest komunikacja, która umożliwia sprawne działanie danej grupy. Komunikacja między jednostkami powoduje, że w całej grupie zachodzą pewne procesy, które pozwalają na rozwój, realizację celu i planów danej społeczności. 

Grupa społeczna jest spójną strukturą społeczną, w której zachodzą procesy interakcji odzwierciedlających się w działaniu tejże grupy. 

Każde zachowanie jednostki wpływa na inne jednostki społeczne w danej grupie, stąd też spójność grupy społecznej uzależniona jest od wzajemnej relacji jej członków. Socjologia wyróżnia kilka rodzajów pewnych zachowań interakcyjnych – zasada efektu publiczności, kiedy jednostki są obserwowane przez innych, przez ogół obywateli, zasada efektu współczucia, co z kolei oznacza, że decyzje innych wpływają na nasze zachowanie. Człowiek jest istotą społeczną, stąd też wszystkie jego decyzje uzależnione są od decyzji i działań innych jednostek. 

W każdej grupie społecznej zachodzą relacje między jej członkami, interakcja powoduje, że mamy do czynienia z procesem wzajemnego oddziaływania na siebie poszczególnych jednostek. Przy czym warto zaznaczyć, że do tego typu działania nie jest potrzebny kontakt bezpośredni. Interakcję społeczną można porównać do działania komputera, każdy zespół działa tak, że jest potrzebny, aby mógł działać inny zespół. Podobnie działa społeczeństwo i grupy społeczne, wszystkie są względem siebie zależne i każde decyzje powodują pewnego rodzaju efekty i skutki. Każda jednostka odgrywa pewną rolę w społeczeństwie, nawet ci, którzy uważają się za jednostki aspołeczne, w teorii socjologicznej każda jednostka znajduje swoje miejsce. Tak jest skonstruowane społeczeństwo i dzięki temu mamy do czynienia z realizacją zadań i celów każdej jednostki. Grupa społeczna działa wedle ściśle określonych zasad, każda jednostka mimo swojej niezależności zmuszona jest poprzez udział w grupie działać na rzecz jej dobra przez co wpływa na realizację celów tejże grupy. 

Podobne wypracowania do Grupa społeczna - interakcje - charakterystyka. Interakcje wewnątrz grupy - opracowanie