Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Integracja europejska - Etapy integracji europejskiej (po II wojnie światowej) - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Integracja europejska to proces zachodzący wśród narodów Europy, który nasilił się szczególnie po zakończeniu II wojny światowej. Sfery integracji to przede wszystkim gospodarka, ale też prawo, polityka i sprawy społeczne.

Pierwsze znaczące spotkanie dotyczące zagadnień integracji, zorganizowali w 1948 roku Polak – Józef Retinger oraz Brytyjczyk – Duncan Sandys. Z ich inicjatywy w maju tegoż roku odbył się Kongres Europejski w Hadze, w którym uczestniczyło 25 państw. Właśnie to spotkanie dało początek Ruchowi Europejskiemu oraz powstaniu Rady Europy. Kolejnym znaczącym wydarzeniem było podpisanie 18 kwietnia 1951 roku Traktatu paryskiego przez Francję, Włochy, RFN, Belgię, Holandię i Luksemburg, ponieważ ustanawiał on utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Wszedł w życie 23 lipca 1952 roku i trwał do 2002 roku, kiedy to organizacja (wówczas już współtworząca Unię Europejską) przestała istnieć, a jej obowiązki zostały rozdzielone pomiędzy poszczególne organy UE.

Za ojców-założycieli „wspólnej Europy” uważa się Francuzów: Roberta Schumana i Jeana Moneta, Niemców: Konrada Adenauera i Waltera Hallsteina, Włochów: Alcide De Gasperiego...

Podobne wypracowania