Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

ETPC - Europejski Trybunał Praw Człowieka - orzecznictwo, siedziba, kompetencje i historia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu jest organem powołanym na podstawie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – po to, by wykonywać jej założenia. Ma więc za zadanie kontrolę państw-sygnatariuszy w zakresie realizacji artykułów Konwencji oraz szeroko pojętego przestrzegania praw człowieka.

ETPC powstał w roku 1998, będąc połączeniem Trybunału Praw Człowieka i Europejskiej Komisji Praw Człowieka. Dla urealnienia bezstronności Trybunał ten jest jedynie organem Konwencji, nie zaś Rady Europy, mimo iż konwencja, na podstawie której istnieje, jest jednym z najważniejszych dokumentów Rady.

Ponieważ wszystkie kompetencje i funkcje tego europejskiego organu sądowniczego wynikają z EKPC z roku 1953 oraz jej czternastu protokołów dodatkowych, głównym jego zadaniem jest analizowanie, interpretowanie i rozstrzyganie w zgodzie z jej założeniami spraw napływających od osób poszkodowanych.

Aktualnie Europejski Trybunał Praw Człowieka posiada 47 sędziów (konwencja stanowi, że każdy sygnatariusz wyznacza jednego sędziego), którzy muszą być moralnie nienaganni i posiadać status wybitnych znawców prawa międzynarodowego. Każdy z nich wystąpić może w roli: członka Trybunału (sędzia...

Podobne wypracowania