Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Tadeusz Mazowiecki - działalność, dokonania

Tadeusz Mazowiecki, znany polski polityk i działacz społeczny, urodził się 18. kwietnia 1927 r. w Płocku. Jest polskim publicystą. Współzałożyciel  i współprzewodniczący partii Unia Demokratyczna i Unia Wolności. Był ostatnim premierem PRL i pierwszym premierem w III odrodzonej RP.

Tadeusz Mazowiecki ukończył w 1946 r. liceum ogólnokształcące w Płocku i rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, których nigdy nie ukończył. Od 1949 r. działał w stowarzyszeniu PAX, które później uległo podziałowi. Zaczynał swoją karierę w grupie tygodnika „Dziś i Jutro”, później pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Słowa Powszechnego”. Był współzałożycielem, a później redaktorem naczelnym wrocławskiego Tygodnika Katolików. W 1955 r. został wykluczony z Pax. W 1957 r. był jednym z założycieli „Klubu Inteligencji Katolickiej”. Klub ten zrzeszał świadomych katolików, aktywnie działających na rzecz katolicyzmu. W 1958 r. założył miesięcznik „Więź”.

W późniejszych latach, 1961–1972, był posłem na Sejm PRL III, IV i V kadencji z katolickiej grupy „Znak” zrzeszającej katolików, świeckich ex-członków stowarzyszenia PAX. Po wydarzeniach grudniowych w 1970 r. naciskał, by powołano komisję w celu ustalenia winnych rozlewu krwi. Był jednym z pierwszych działaczy, którzy ostro protestowali przeciw brutalnej polityce ówczesnego establishmentu. Pozbawiony możliwości kandydowania na urząd poselski w 1976, związał się ściśle z ruchem opozycyjnym, rozpoczął działalność, przez którą popadł w konflikt z ówczesną władzą. Zaczął współpracę z Polskim Porozumieniem Niepodległościowym, organizacją, która domagała się uniezależnienia Polski od wpływów radzieckich.

W 1987 r. przebywał rok za granicą, od 1988 r. uczestniczył w rozmowach w Magdalence. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Dzięki niemu 4. czerwca 1989 r. odbyły się pozornie wolne wybory, w których on sam odmówił brania udziału. 17. sierpnia 1989 r. Lech Wałęsa zaproponował Mazowieckiemu objęcie urzędu premiera. Mazowiecki przyjął propozycję i we wrześniu 1989 r. utworzono rząd pod jego kierownictwem. Rozpoczęła się droga do demokracji, niestety rząd Mazowieckiego bardzo szybko załamał się, a za przyczynę podaje się narastający konflikt z Lechem Wałęsą, który nasilił się w 1990 r. W rzeczywistości jednak sytuacja w kraju, w którym Mazowiecki miał kierować gabinetem ministrów, zdecydowanie przerastała możliwości jego rządu.

W 1991 r. założył Forum Prawicy Demokratycznej. W latach 1991-2001 sprawował mandat posła przez trzy kadencje. Współzałożyciel w 2005 r. Partii Demokratycznej.

Tadeusz Mazowiecki ma na swoim koncie ogromną ilość książek, publikacji i wydawnictw. Jego działalność podczas Okrągłego Stołu była dosyć spora, a rząd, który stworzył, był pierwszym świadomym i zapowiadającym rychłe zmiany organem w państwie polskim, które zaczęło przechodzić ogromne przeobrażenia.

Podobne wypracowania do Tadeusz Mazowiecki - działalność, dokonania