Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Fundusze strukturalne a Fundusz Spójności - porównanie i definicja

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności to instrumenty finansowe, którymi dysponuje Unia Europejska. Często są one mylone lub scalane (FS uznaje się za jeden z funduszy strukturalnych), co jest błędem, gdyż mają one inny charakter. Celem wprowadzenia w użycie owych instrumentów jest przyspieszenie rozwoju poszczególnych państw, co z kolei wpływa na prędkość integracji w ramach Unii Europejskiej, która jest celem nadrzędnym.

Fundusze strukturalne, czyli Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, to instrumenty funkcjonujące w całej UE, z których korzystać mogą różni beneficjenci (przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, samorządy itp.). Pozyskane w ten sposób pieniądze wydawane są w zgodzenie z ich przeznaczeniem, co prowadzi do rozwoju infrastruktury, turystyki, różnych dziedzin nauki i kultury oraz rynku pracy (również na skutek kształcenia i dostosowywania pracowników do wymogów nowoczesnego rynku).

Z kolei Fundusz Spójności to instrument, z którego korzystać mogą jedynie konkretne państwa (w najgorszej sytuacji gospodarczej). Uprawnieni do pobierania z tego funduszu pieniędzy są jedynie członkowie Unii, których...

Podobne wypracowania