Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Unia Europejska - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - siedziba, kompetencje, zadania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to instytucja sądownictwa międzynarodowego, której obszar działania obejmuje Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz Unię Europejską. Powołany do życia został na mocy Traktatu Paryskiego z roku 1951 jako judykatywa Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Następnie przekształcono go za sprawą Traktatów Rzymskich z roku 1957 na organ sądownictwa EWWiS, EWG i EWEA. Aktualnie pierwsza i druga instytucja wchodzą w skład UE.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości mieści się w Luksemburgu. W jego strukturze wyróżnić można trzy organy.

Pierwszy z nich, najważniejszy, to Trybunał Sprawiedliwości. Posiada on 27 sędziów (po jednym z każdego państwa). Głównym zadaniem Trybunału jest kontrola aktów prawnych Unii Europejskiej pod względem jej zgodności z traktatami, a co za tym idzie – sprawdzanie ich legalności. Ważne jest też, by poddawał ciągłemu nadzorowi kraje członkowskie, tak, aby przestrzegały wszelkich traktatów i dokumentów unijnych. Zajmuje się on również sporami na różnych szczeblach (między państwami, między państwami a instytucjami, między instytucjami a osobami prywatnymi) oraz rewiduje wyroki Sądu (Sąd Pierwszej Instancji).

To właśnie...

Podobne wypracowania