Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

EBOR - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - zadania, twórca, kompetencje

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, w skrócie EBOiR lub EBOR, to jeden z instrumentów unijnych. Jego pomysłodawcą był prezydent Francji François Mitterrand. Wystosował on swój pomysł do Parlamentu Europejskiego 25 października 1989 roku.

Jego koncepcja bardzo szybko uzyskała pozytywny stosunek innych przedstawicieli, dlatego już półtora miesiąca później w Strasburgu, gdzie trwały obrady Rady Europejskiej (grudzień 1989) zadecydowano o utworzeniu EBOiR. Oficjalny dokument powołujący organizację do życia został podpisany 29 maja 1990 roku w Paryżu. Jego wejście w życie przypadło na 28 marca 1991 roku, a siedzibą banku ustanowiono Londyn.

Aktualnie członkami Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju jest 51 państw (w tym wszystkie przynależące do Unii Europejskiej) i każde może pobierać z niego pieniądze, jak i je inwestować. Niemniej jednak największą ilość kredytobiorców można znaleźć na Bałkanach (Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Macedonia) oraz na w Azji Środkowej, skąd pochodzi kilka byłych republik radzieckich.

EBOiR posiada bardzo prostą strukturę. Bankowi przewodzi Prezes, który kieruje jego działaniami. Ciałem pomocniczym jest Rada Nadzorcza, której członkowie to najczęściej przedstawiciele...

Podobne wypracowania