Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subkultury - Rockersi - charakterystyka, geneza, informacje. Rockersi jako subkultura

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Najczęściej pod pojęciem „subkultura” rozumie się zespół norm i wzorów obowiązujących w danej grupie czy zbiorowości, które są odmienne od przyjętych przez ogół społeczeństwa. Czynnikiem łączącym – niejako wręcz spajającym – wszystkich, którzy wstępują do nowych ruchów jest odrzucenie zastanej rzeczywistości społecznej, obowiązujących powszechnie norm postępowania i przyjętych przez większość wartości, do których także należy, na przykład, rodzina, praca. Jednakże tym, co pozwala odróżnić członków poszczególnych zbiorowości od siebie, jest swoisty „ideowy rdzeń”, który jednocześnie należy do najważniejszych wskaźników charakteryzujących każdą subkulturę.

Jedną z nich są rockersi. Jest to subkultura młodzieżowa szczególnie aktywna w latach 1958-1965, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Członkowie tej grupy swój specyficzny – i jak na ówczesne czasy trudny do powszechnego zaakceptowania – styl oraz nazwę przejęli ze słynnego dziś rock and rolla. Wspominając o początkach tego ruchu, trudno pominąć inny – równie znaczący, chociaż dość powierzchowny – prototyp. Chodzi mianowicie o bohaterów...

Podobne wypracowania