Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subkultury - Rockersi - charakterystyka, geneza, informacje. Rockersi jako subkultura

Najczęściej pod pojęciem „subkultura” rozumie się zespół norm i wzorów obowiązujących w danej grupie czy zbiorowości, które są odmienne od przyjętych przez ogół społeczeństwa. Czynnikiem łączącym – niejako wręcz spajającym – wszystkich, którzy wstępują do nowych ruchów jest odrzucenie zastanej rzeczywistości społecznej, obowiązujących powszechnie norm postępowania i przyjętych przez większość wartości, do których także należy, na przykład, rodzina, praca. Jednakże tym, co pozwala odróżnić członków poszczególnych zbiorowości od siebie, jest swoisty „ideowy rdzeń”, który jednocześnie należy do najważniejszych wskaźników charakteryzujących każdą subkulturę.

Jedną z nich są rockersi. Jest to subkultura młodzieżowa szczególnie aktywna w latach 1958-1965, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Członkowie tej grupy swój specyficzny – i jak na ówczesne czasy trudny do powszechnego zaakceptowania – styl oraz nazwę przejęli ze słynnego dziś rock and rolla. Wspominając o początkach tego ruchu, trudno pominąć inny – równie znaczący, chociaż dość powierzchowny – prototyp. Chodzi mianowicie o bohaterów ekranowych takich jak: James Dean z filmu „Buntownik bez powodu” czy Marlon Brando z „Wild One”. Związki, jakie występują między wymienionymi bohaterami fikcyjnymi a członkami subkultury, o której mowa, mimo że nie wchodzą w skład zasadniczych założeń rockersów, to przejawiają się przede wszystkim w sferze zewnętrznej, dotyczącej np. ich stroju (charakterystycznym ubiorem rockersów były czarne kurtki i podarte dżinsy, nosili przy tym długie włosy) czy też, po części, postawy życiowej.

Członkowie przynależący do tej grupy wyznawali swoistą ideologię walki. Ich bunt w stosunku do otaczającej rzeczywistości został przełożony na pogardę wobec wypracowanych powszechnie norm i wzorców „dobrego” zachowania się czy obowiązującej hierarchii społecznej. Nie dbali oni o zasady. Hasło przewodnie ich ideologii można zawrzeć w stwierdzeniu: „Zwycięża ten, kto okaże się silniejszy i bardziej cyniczny”. To generalne spojrzenie na subkulturę rockersów uprawnia konstatację, iż agresywność i nieustanne nastawienie na walkę są swoistymi słowami-kluczami dla tej grupy. Ponadto, charakterystyczny jest dla rockersów brak jakiejkolwiek wizji stabilizacji, nieistnienie życiowych celów ani nawet chęci ich wyznaczenia. Mentalność rockersów, o której mowa, została ukształtowana w miejscu, które z powodzeniem można uznać za ich kolebkę – Stanach Zjednoczonych. Wówczas to członkowie tworzący struktury nowej subkultury organizowali się w gangi uliczne, których podstawowa działalność polegała na rozbijaniu zabaw w klubach usytuowanych w lepszych dzielnicach miasta.

Nie inaczej było w Wielkiej Brytanii, gdzie w latach 60. XX wieku członkowie tego ruchu brali niezwykle czynny udział w bójkach z modsami (inna działająca subkultura, antagonistyczna w stosunku do rockersów). To bezkompromisowe dążenie rockersów do bycia środowiskiem w pełni opozycyjnym do modsów można uznać za ich najlepszą charakterystykę (stąd właśnie wzięło się epatowanie niechlujnością strojów czy brak aspiracji do wyjścia z „nizin społecznych”).

Podobne wypracowania do Subkultury - Rockersi - charakterystyka, geneza, informacje. Rockersi jako subkultura