Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subkultury - Poppersi - charakterystyka, historia, informacje. Poppersi jako subkultura

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Termin „subkultura” określa najczęściej grupę wyznającą i propagującą odmienny zespół norm, zachowań i wartości niż ten, który został ukształtowany i przyjęty przez ogół społeczeństwa. Zjawisko to można charakteryzować zarówno z perspektywy zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Ta pierwsza znajduje swoje odniesienie przede wszystkim w specyficznej powierzchowności członków przynależących do konkretnej subkultury, a więc – ich wyglądzie, np. ubiorze, fryzurze itp. Druga z kolei opiera się zasadniczo na przyjmowanych w poszczególnych grupach założeniach obyczajowych, ideologicznych itd., przy jednoczesnym odrzuceniu lub kontestacji zastanej rzeczywistości społecznej i wszystkiego, co się z nią łączy.

Jedną z dość już zapomnianych subkultur są poppersi. Korzenie tego ruchu sięgają lat 70. XX wieku, kiedy to na Zachodzie, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, nastąpiła popularyzacja nowego trendu w muzyce – dyskotekowego komercjalizmu. Szczyt aktywności nowej subkultury w Polsce przypadł z kolei na początkowy okres lat osiemdziesiątych. Wyodrębnienie się tej grupy w ówczesnym społeczeństwie było również bezpośrednim wyrazem i manifestacją dążeń młodych ludzi, zwłaszcza wywodzących się z niższych sfer, do realizacji...

Podobne wypracowania