Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Europejska Wspólnota Węgla i Stali - cele, geneza, członkowie. Traktat paryski

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Europejska Wspólnota Węgla i Stali to organizacja międzynarodowa, będąca podłożem istnienia dzisiejszej Unii Europejskiej. Jej założeniem była integracja europejska w kontekście gospodarczym, która objąć miała najważniejsze (wówczas) gałęzie przemysłu, czyli – górnictwo i hutnictwo.

Jej założycielami jest sześć państw: Belgia, Holandia i Luksemburg, czyli państwa Beneluxu, które już wcześniej związały unię celną między sobą, a także Francja, Włochy i Republika Federalna Niemiec. Z tamtym czasów wywodzi się termin „ojców zjednoczonej Europy”, do których zaliczano: Roberta Schumana – jego Deklaracja z 9 maja 1950 stała się podstawą integracji, Jeana Monneta – współtwórcę planu integracyjnego oraz przedstawicieli: RFN (Konrad Adenauer), Belgii (Paul-Henri Spaak) i Włoch (Alcide De Gasperi).

Dokumentem, który oficjalnie powoływał ową organizację, był Traktat paryski, który wyżej wymienione państwa podpisały 18 kwietnia 1951 roku. Został on zawarty na okres 50 lat, a w życie wszedł 23 lipca 1952 roku. Oznacza to, że na początku drugiej połowy 2002 roku przestał on obowiązywać, a co za tym idzie – Europejska Wspólnota Gospodarcza przestała istnieć....

Podobne wypracowania