Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Unia Europejska - Fundusz Spójności - data powstania, cele, projekty

Fundusz Spójności to jeden z instrumentów Unii Europejskiej. Ma on charakter ekonomiczno-polityczny, a jego zarządcą jest Komisja Europejska. Często mylony jest on z funduszami strukturalnymi, jednak są one zupełnie odmiennym instrumentem.

Powstanie Funduszu zostało uchwalone w Traktacie z Maastricht, natomiast jego istnienie przypieczętowano 16 maja 1994 roku za sprawą rozporządzenia Rady Unii Europejskiej.

Zadaniem, które postawiono przed powstałym w ten sposób instrumentem, była pomoc najsłabiej prosperującym krajom Unii w lepszym rozwoju, a co za tym idzie – szybszej integracji. By stwierdzić, które państwa owej pomocy potrzebują, wyznaczono granicę na podstawie Produktu Narodowego Brutto. W rezultacie, kraje znajdujące się poniżej średniej unijnej (dokładnie poniżej 90% tej średniej) – wówczas były to Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia – otrzymywać miały pomoc finansową. Jej wysokość naliczana jest w stosunku do każdego z potrzebujących na podstawie PNB i różnych czynników społeczno-ekonomicznych, uwzględniając również wielkość i liczbę ludności danego państwa. Jedynym ograniczeniem w tej sferze jest ustalenie kwoty przekazywanej beneficjentowi na takim poziomie, by nie przekraczała granicy 4% jego PKB.

Głównymi polami zainteresowania, na które nakierowana jest pomoc Funduszu, są takie dziedziny jak: transport, infrastruktura i ochrona środowiska. Ich rozwój ma być kluczowym elementem całkowitej integracji Europy.

Należy pamiętać też o programie konwergencji, w ramach którego gospodarki państw członkowskich Unii Europejskiej dążyć mają do wypełniania postanowień Traktatu z Maastricht – również należy to do elementów integracji unijnej, natomiast długotrwały brak efektów w tym zakresie może spowodować wstrzymanie przypływu funduszy.

Podobne wypracowania do Unia Europejska - Fundusz Spójności - data powstania, cele, projekty