Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

UDEAC - Unia Celna i Gospodarcza Afryki Środkowej - cele, zadania, opis

Unia Celna i Gospodarcza Afryki Środkowej - zwana też Unią Celną i Ekonomiczną Afryki Centralnej (franc. Union Douaniere et Economique de l’Afrique Centrale - UDEAC) - afrykańska organizacja międzynarodowa. 

Została utworzona w 1964 r. z inicjatywy Gabonu. W jej skład weszły początkowo 4 państwa Afryki Centralnej: Czad, Gabon, Kongo oraz Republika Środkowoafrykańska. W 1983 r. do UDEAC przystąpiły Kamerun i Gwinea Równikowa i Wyspy Św. Tomasza. 

Podstawowym celem organizacji było wprowadzenie na terytoriach państw zrzeszonych jednolitej zewnętrznej i wewnętrznej taryfy celnej. W ramach UDEAC przyjęto także wspólne ustawodawstwo w zakresie polityki inwestycji zagranicznych. 

W 1983 r. UDEAC uległa przekształceniu i, ponownie z inicjatywy Gabonu, weszła w skład nowej struktury organizacyjnej: z połączenia dotychczasowej Unii Celnej i Gospodarczej Afryki Środkowej i Wspólnoty Ekonomicznej Krajów Wielkich Jezior (franc. Communaute Economique des Pays des Grands Lacs - CEPGL) powstała Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Środkowej. Jej założenia były podobne, miała doprowadzić do powstania wspólnego rynku w regionie, w którym obowiązywać miała taka sama taryfa celna, swobodny przepływ towarów, osób i kapitału. Plany te, założone pierwotnie na 12 lat, okazały się nierealne. Konflikty zbrojne na terytoriach państw należących do Wspólnoty oraz ogólna destabilizacja polityczna zadecydowały o ograniczonych możliwościach współpracy. W dalszym ciągu trwa jednak powolny proces integracji i liberalizacja handlu.

Podobne wypracowania do UDEAC - Unia Celna i Gospodarcza Afryki Środkowej - cele, zadania, opis