Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

WHO - Światowa Organizacja Zdrowia - cele, zadania, funkcje. Opis

WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, wchodzi w skład ONZ (Organizacji Narodów Zjednoczonych). Wszelkie jej działania mają na celu ochronę zdrowia ludzi na całym świecie.

Podstawowym zadaniem WHO jest pojęta w jak najszerszym sensie i w ogólnoświatowym wymiarze - ochrona zdrowia. Zdrowie zaś, konstytucja organizacji określa jako „stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie jedynie brak choroby lub kalectwa”. Aby zredukować światowe ubóstwo WHO inwestuje środki finansowe w zdrowie obywateli państw członkowskich, prowadzi działania na rzecz zbudowania regionalnych infrastruktur i globalnego systemu bezpieczeństwa zdrowotnego. Finansuje szkolenia dla pracowników służby zdrowia, promuje przestrzeganie praw człowieka i stara się upowszechnić równy dostęp do opieki zdrowotnej dla wszystkich. Poza tym, korzysta z najnowszych osiągnięć nauki, technologii i medycyny, i stara się propagować tę wiedzę pod każdą szerokością geograficzną. 

Działalność WHO musi być więc bardzo elastyczna i wieloaspektowa. Z dostarczanych przez nią usług medycznych korzysta wiele konkretnych grup osób. Światowa Organizacja Zdrowia współpracuje nie tylko samą ONZ i jej agencjami, ale i z przedstawicielami rządów państw członkowskich i wielu innymi organizacjami.. Świadczy pomoc w podnoszeniu standardów świadczonych przez kraje usług medycznych. W razie potrzeby WHO zapewnia też wyposażenie techniczne wskazanym placówkom i dopomaga miejscowym służbom zdrowia. Specjaliści z WHO doradzają służbom zdrowia w kwestiach zapobiegania i zwalczania epidemii i innych niepokojących chorób zakaźnych. W krajach, w których istnieje niski poziom życia, WHO prowadzi programy poprawy jakości żywienia, programy promujące higienę, właściwy odpoczynek itp. Organizuje sesje i debaty naukowe w dziedzinie zdrowotności. Rozpowszechnia informacje na temat dbania o zdrowie matki i dziecka, dotyczące pomocy społecznej, sposobów polepszania harmonii w relacjach międzyludzkich. Na bieżąco, sporządza się też szczegółowe raporty na temat stanu zdrowia publicznego w skali świata. WHO współtworzy też międzynarodowe normy jeśli chodzi o żywność, produkty biologiczneczy farmaceutyczne i rewiduje ewentualne zmiany w terminologii chorób i ich przyczyn.

Prowadząc tak szeroko zakrojoną działalność, WHO wiele już osiągnęła. Jednym z pierwszych sukcesów, było niewątpliwie opracowanie i opublikowanie międzynarodowej klasyfikacji chorób w 1948 r. Z jej inicjatywy rozpoczęto masowe szczepienia na gruźlicę i wprowadzono programy mające przeciwdziałać malarii i ospie. Przed kilkoma latami, WHO przyjęła też traktat dla Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu i zajęła się ochroną zdrowia w związku ze zmianami klimatycznymi.

Podobne wypracowania do WHO - Światowa Organizacja Zdrowia - cele, zadania, funkcje. Opis