Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

WHO - Światowa Organizacja Zdrowia - cele, zadania, funkcje. Opis

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, wchodzi w skład ONZ (Organizacji Narodów Zjednoczonych). Wszelkie jej działania mają na celu ochronę zdrowia ludzi na całym świecie.

Podstawowym zadaniem WHO jest pojęta w jak najszerszym sensie i w ogólnoświatowym wymiarze - ochrona zdrowia. Zdrowie zaś, konstytucja organizacji określa jako „stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie jedynie brak choroby lub kalectwa”. Aby zredukować światowe ubóstwo WHO inwestuje środki finansowe w zdrowie obywateli państw członkowskich, prowadzi działania na rzecz zbudowania regionalnych infrastruktur i globalnego systemu bezpieczeństwa zdrowotnego. Finansuje szkolenia dla pracowników służby zdrowia, promuje przestrzeganie praw człowieka i stara się upowszechnić równy dostęp do opieki zdrowotnej dla wszystkich. Poza tym, korzysta z najnowszych osiągnięć nauki, technologii i medycyny, i stara się propagować tę wiedzę pod każdą szerokością geograficzną. 

Działalność WHO musi być więc bardzo elastyczna i wieloaspektowa. Z dostarczanych przez nią usług medycznych korzysta wiele konkretnych grup osób. Światowa Organizacja Zdrowia współpracuje nie tylko samą ONZ i jej agencjami, ale i z przedstawicielami...

Podobne wypracowania