Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

RWPG - Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - cele, zadania, opis

RWPG - Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - międzynarodowa organizacja współpracy i koordynacji gospodarczej państw socjalistycznych, które po II wojnie światowej pozostawały uzależnione od ZSRR.

Inicjatywę stworzenia takiej organizacji wystąpił Stalin, który chciał umocnić wpływ Kremla na gospodarki wszystkich krajów bloku wschodniego. Zaczynała się bowiem „zimna wojna” i ZSRR musiał pokazać światu, że wcale nie musi współpracować z krajami kapitalistycznymi, lecz że jest samowystarczalny w każdej dziedzinie. Organizację powołano do życia podczas konferencji w Moskwie, która odbywała się od 5 do 8 stycznia 1949 r. Początkowo, do RWPG weszły następujące kraje: ZSRR, Albania (wystąpiła w 1962 r.), Bułgaria, Czechosłowacja, Niemiecka Republika Demokratyczna (faktycznie dołączyła w 1950 r.), Polska, Rumunia i Węgry, a w następnych latach inne państwa komunistyczne - Mongolia (1962), Kuba (1972) i Wietnam (1978). W okresie tzw. destalinizacji, kiedy na jaw wyszło ogromne zacofanie krajów socjalistycznych, współpracę z RWPG podjęła Jugosławia (1964), a potem też Finlandia. Obserwatorami podczas narad były przez lata Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (Korea Północna) i Chińska Republika Ludowa, zaś inne kraje, spoza bloku komunistycznego, prowadziły z organizacją jedynie dwustronne układy handlowe i gospodarcze. 

Ostateczna formę Statutu RWPG uchwalono w 1959 r. w Sofii i wszedł w życie 13 kwietnia 1960 r. po ratyfikacji przez parlamenty krajów członkowskich. W 1974 r. RWPG uzyskała status obserwatora na sesjach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Podstawowym celem organizacji było doprowadzenie do szybszego rozwoju gospodarczego w zakresie ekonomicznym i technicznym. Chodziło o taki podział pracy w skali międzynarodowej, który pozwoliłby na uprzemysłowienie krajów, a docelowo - wyrównanie ich poziomu rozwoju gospodarczego i poprawę warunków bytowych ludności. Te ambitne cele, pozostały jednak w większości nie zrealizowane, choć sowiecka propaganda, sukcesami nazywała i głośno reklamowała wszystkie przykłady współpracy państw członkowskich. Fikcją okazało się zwłaszcza zintegrowanie państw pod względem gospodarczym. 

Najwyższym organem RWPG była Sesja Rady, w której uczestniczyli delegaci państw. Ciałem wykonawczym był Komitet, zaś administracyjnym - Sekretariat. 

Po rozpadzie bloku wschodniego pozbawił RWPG racji bytu, a plany jej przekształcenia nie powiodły się. 28 czerwca 1991 r. w Budapeszcie, państwa członkowskie podpisały protokół o zakończeniu działalności RWPG. 

Podobne wypracowania do RWPG - Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - cele, zadania, opis