Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

GATT - Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu - cele, zadania, opis

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu (ang. General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) - międzynarodowe porozumienie handlowe, pomyślane początkowo jako układ mający poprzedzać powstanie Międzynarodowej Organizacji Handlowej (ITO).

Układ podpisany został 30 października 1947 r. w Genewie, przez 23 państwa należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 1948 r. GATT jako organizacja międzynarodowa, istniał do roku 1994. Skupiał 128 członków (w tym 100 stałych). 

GATT stał się w zasadzie podstawą prawną dla wielostronnej współpracy handlowej. Zakładał likwidację wszelkich ograniczeń, które mogłyby hamować rozwój wymiany handlowej i obniżenie maksymalnych stawek celnych. Do jego zadań zaliczono monitorowanie i ocenę bieżącej sytuacji w handlu międzynarodowym, a także rozstrzyganie sporów branżowych pomiędzy członkami. Do praktyki GATT weszła też klauzula najwyższego uprzywilejowania, polegająca na tym, że każde z państw zapewnione miało uprawnienia i udogodnienia nie mniejsze niż jakiekolwiek inne państwo, z którym prowadziło wymianę handlową, oraz narodowe traktowanie.

Dzięki powstaniu GATT udało się zapobiec fali protekcjonizmu, który groził państwom...

Podobne wypracowania