Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Unia Europejska - Fundusze strukturalne - definicja, rodzaje, korzyści

Fundusze strukturalne to należące do Unii Europejskiej instrumenty o charakterze finansowym, których główną funkcją jest wpływanie na gospodarki państw członkowskich. Mają na celu dogłębną modernizację i restrukturyzację tych gospodarek, prowadzącą do wyrównania poziomu, a co za tym idzie – do pełnej integracji.

Początkowo (w latach 2000-2006) wyróżnić można było cztery takie fundusze, jednak w roku 2007 wprowadzono zmianę, która obowiązywać ma co najmniej do 2013. Polega ona na zlikwidowaniu Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Finansowego Instrumentu Orientacji Rybołówstwa, w których miejsce powołano oddzielne fundusze powiązane z Wspólną Polityką Rolną i Wspólną Polityką Rybołówstwa. Pozostałe dwa to, aktualnie funkcjonujące, Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Pierwszy z nich, EFS, obejmuje zakresem swych działań przede wszystkim sferę zatrudnienia – poczynając od zwiększania miejsc pracy i zwiększaniu dostępu do nich, poprzez szkolenia kadr, na poprawie integracji społeczeństwa kończąc. W tym zakresie najmocniej wspierane są grupy, którym o pracę najtrudniej (młodzież, ludzie starsi, kobiety).

Drugi –  EFRR – w przeciwieństwie do EFS, nie skupia się na jednostce, a na szeroko pojętej przedsiębiorczości. Jego celem jest wspieranie ochrony środowiska, turystyki i różnorodnych inwestycji (kultura, nauka, infrastruktura, technologia) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Dostęp mają zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje pozarządowe czy badawcze, a nawet samorządy terytorialne oraz administracja rządowa.

Podobne wypracowania do Unia Europejska - Fundusze strukturalne - definicja, rodzaje, korzyści