Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wspólnota Europejska - cele, zadania, opis, członkowie

Wspólnota Europejska (franc. Communaute Europeenne; ang. European Community) - międzynarodowa organizacja współpracy w Europie. 

Wspólnota Europejska była organizacją na bazie której, przez pewien czas funkcjonowała Unia Europejska. Jej struktura powstała na mocy jednego z Traktatów Rzymskich, już 25 marca 1957 r. pod nazwą Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. W jej skład weszło wówczas 6 państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec i Włochy. Celem tej organizacji było stworzenie warunków dla swobodnego rozwoju gospodarczego państw członkowskich i podniesienie ogólnego poziomu życia ich obywateli. Plany integracyjne zakładały mocniejsze związanie krajów zarówno pod względem polityczno-ekonomicznym, jak i społecznym oraz dążenie do większej stabilizacji.

Najwyższym organem EWG była złożona z 9 osób Komisja, czuwająca nad wcieleniem w życie traktatów i przygotowująca akty ustawodawcze. Obok niej, działała Rada Ministrów, do której należeli przedstawiciele rządów państw członkowskich, podejmujący decyzje jednomyślnie lub większością głosów, która zapewniała ogólną koordynację polityk gospodarczych krajów EWG. Funkcjonowało też Zgromadzenie, liczące 142 członków, których delegowały parlamenty narodowe oraz Trybunał Sprawiedliwości. Oba te organy, pomyślane zostały jako wspólne dla EWG i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom). 

Z biegiem lat, podstawy prawne Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej ulegały zmianie. Traktat Rzymski zmieniono na Traktat fuzyjny z 1965 r., który połączył instytucje trzech organizacji: EWG i Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) i Euratomu. 

W 1993 r., 1 listopada, kiedy to w życie wszedł podpisany w 1992 r. Traktat z Maastricht, Europejska Wspólnota Gospodarcza, została przekształcona we Wspólnotę Europejską. Odtąd, wraz z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) - Wspólnota Europejska tworzyła tzw. I filar całej Unii Europejskiej. W 2002 r. Wspólnota Europejska przejęła zadania i kompetencje Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS), ponieważ założono ją w 1952 r. na okres 50 lat.

Na mocy Traktatu lizbońskiego z 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska nabyła osobowość prawną i - zastąpiła Wspólnotę Europejską, przejąwszy wszystkie jej funkcje. 

Podobne wypracowania do Wspólnota Europejska - cele, zadania, opis, członkowie