Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wspólnota Europejska - cele, zadania, opis, członkowie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wspólnota Europejska (franc. Communaute Europeenne; ang. European Community) - międzynarodowa organizacja współpracy w Europie. 

Wspólnota Europejska była organizacją na bazie której, przez pewien czas funkcjonowała Unia Europejska. Jej struktura powstała na mocy jednego z Traktatów Rzymskich, już 25 marca 1957 r. pod nazwą Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. W jej skład weszło wówczas 6 państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec i Włochy. Celem tej organizacji było stworzenie warunków dla swobodnego rozwoju gospodarczego państw członkowskich i podniesienie ogólnego poziomu życia ich obywateli. Plany integracyjne zakładały mocniejsze związanie krajów zarówno pod względem polityczno-ekonomicznym, jak i społecznym oraz dążenie do większej stabilizacji.

Najwyższym organem EWG była złożona z 9 osób Komisja, czuwająca nad wcieleniem w życie traktatów i przygotowująca akty ustawodawcze. Obok niej, działała Rada Ministrów, do której należeli przedstawiciele rządów państw członkowskich, podejmujący decyzje jednomyślnie lub większością głosów, która zapewniała ogólną koordynację polityk gospodarczych...

Podobne wypracowania