Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Międzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego - cele, zadania, opis

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Organization - ICAO) - międzynarodowa organizacja zajmująca się rozwojem techniki i bezpieczną organizacją międzynarodowego transportu lotniczego. Jedna z wyspecjalizowanych organizacjidziałających w ramach ONZ. 

ICAO powstała na mocy konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej w Chicago w 1944 r. Początkowo, działała jako Tymczasowa Organizacja Międzynarodowego Cywilnego (PICAO) i dopiero po ratyfikacji Konwencji, po 20 miesiącach, weszła w życie i rozpoczęła działalność 4 kwietnia 1947 r. Przez wzgląd na zaproszenie, jakie od Kanady dostała organizacja, jej siedzibą stał się Montreal.

Do zadań ICAO należy sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez wszystkie kraje członkowskie międzypaństwowych przepisów i różnych zasad, które regulują cywilny ruch lotniczy. Celem organizacji jest bowiem zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Prawo stosowane w ramach ICAO zawiera się w zbiorze 18 aneksów do Konwencji, a każdy z nich stanowi opis jednej konkretnej dziedziny z zakresu lotnictwa. Mówią one o konieczności doskonalenia umiejętności związanych z konstruowaniem i używaniem statków powietrznych wykorzystywanych w celach pokojowych, o warunkach funkcjonowania regularnego, sprawnego i ekonomicznego przewozu lotniczego, o planach rozwoju nowych dróg lotniczych, portów lotniczych, urządzeń żeglugi powietrznej itp. Państwa, które przystąpiły do ICAO postanowiły, że będą dążyć do stosowania zasad uczciwej konkurencji, że będą szanować nawzajem swoje prawa tak, by każde z nich miało możliwość eksploatowania przedsiębiorstw międzynarodowego transportu lotniczego, że unikać będą jakiejkolwiek dyskryminacji we wzajemnych stosunkach, że opracowane zostaną międzynarodowe zasady współpracy tzw. służbami naziemnymi i że państwa, będą popierać rozwój międzynarodowej żeglugi powietrznej.

Najwyższym organem ICAO jest zbierające się co najmniej raz na 3 lata Zgromadzenie. Każde państwo ma w jego ramach jeden, równy głos. Zajmuje się przygotowaniem sprawozdań, zatwierdzaniem budżetu i wyznacza kierunki działalności. Stałym organem prowadzącym bieżące prace jest Rada. Składa się z 36 przedstawicieli państw członkowskich. Oprócz tego, funkcje administracyjne spełnia Sekretariat złożony z Biura Żeglugi Powietrznej, Biura Transportu Lotniczego, Biura Prawnego, Biura Współpracy Technicznej i Biura Administracyjnego. Na ich czele stoi Sekretarz Generalny, którym obecnie jest Francuz, Raymond Banjamin.

Polska należy do ICAO od samego początku, ale nigdy nie zasiadała w Radzie. 

Podobne wypracowania do Międzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego - cele, zadania, opis